Systemy informacji pasażerskiej

PSItraffic/Info jest kompletnym, elastycznym systemem zapewniającym wszystkie niezbędne funkcje do obsługi systemu informacji pasażerskie.

Lepsza obsługa klienta i dostępność informacji zwiększają atrakcyjność publicznego transportu pasażerów i przewozów kolejowych. 

System informacji pasażerskiej PSItraffic/Info jest przeznaczony dla autobusowych, tramwajowych i kolejowych przedsiębiorstw przewozu pasażerów. Rozwiązanie PSItraffic/Info współpracuje z wieloma rodzajami technologii komunikacji oraz urządzeniami do wizualizacji informacji w czasie rzeczywistym. Informacje mogą być wyświetlane w pojeździe, na przystanku lub peronie, a także za pośrednictwem kiosków informacyjnych, Internetu i urządzeń mobilnych.

System informacji pasażerskiej PSItraffic/Info przekazuje informacje o podróży:

  • godziny przyjazdów i odjazdów
  • szczegóły połączeń
  • zmiany w rozkładzie jazdy
  • wizualizacja w czasie rzeczywistym