Funkcjonalności systemu PSIcontrol/Oil

PSIcontrol/Oil bazuje na rozwiązaniu SCADA, jednakże został rozwinięty o dodatkowe funkcjonalności specyficzne dla branży paliwowej.

Real Time Transient Model RTTM

RTMM jest fundamentalnym komponentem systemu PSIpipelines. Symuluje zachowania hydrauliczne oraz termodynamikę przepływu w każdym punkcie rurociągu i porównuje w czasie rzeczywistym z obliczeniami z aktualnych pomiarów. System pobiera pomiary z oprzyrządowania (np. przepływ, ciśnienie, temperatura, gęstość itp.) i aktualizuje model na podstawie cyklu. W oparciu o pełne i dokładne dane RTTM reprezentuje stan rurociągu w każdych warunkach pracy i zapewnia dokładne informacje dla operatora i aplikacji.

System śledzenia

Śledzenie jest kolejnym podstawowym komponentem systemu zarządzania rurociągami paliwowymi, bardzo blisko powiązanym z RTTM. Zapewnia komplet informacji do wszystkich powiązanych aplikacji oraz przechowuje wszystkie istotne dane, nawet jeśli topologia rurociągu została zmieniona. System odpowiada na całe zapotrzebowanie dotyczące wymogów właściwego  śledzenia czyszczaków, partii produktu, gęstości i temperatury.

Profile hydrauliczne

RTTM zapewnia wysokiej jakości profile hydrauliczne w czasie rzeczywistym. Profile hydrauliczne pozwalają dyspozytorowi zidentyfikować zmiany poziomu ciśnienia, wycieki, poduszki gazowe oraz zakłócenia pracy infrastruktury urządzeń. Na wykresach można obserwować dane bieżące oraz symulowane, a także wykresy pozwalające na porównywanie różnych pomiarów, danych dotyczących całego rurociągu; między innymi profilu wysokościowego rurociągu, zmian ciśnienia, przepływu, temperatury, gęstości, prędkości, optymalnego przedziału operacyjnego pracy rurociągu.

Planowanie przesyłu

PSI w swoim portfolio posiada także system do planowania logistycznego paliw między różnorodnymi firmami zasilanymi z danego rurociągu lub sieci przesyłowych. System ten na bazie stanów i planów ramowych pozwala na szczegółowe planowanie przesyłu poszczególnych partii surowców do wybranych rafinerii. System z jednej strony może być podłączony do systemu SCADA a z drugiej do systemu rozliczeniowego klasy ERP.