Zarządzanie rurociągami paliwowymi (SCADA)

Zarządzanie rurociągami paliwowymi (SCADA)

Wysokie standardy rynków europejskich czy krajów Bliskiego Wschodu wymagają uniwersalnych narzędzi wspierających przesył paliw, zarówno surowców jak i produktów gotowych.

W odpowiedzi na potrzeby rynkowe PSI stworzyło dedykowany dla zarządzania rurociągami paliwowymi system PSIcontrol/Oil. System ten był rozwijany pod kątem dwóch głównych aspektów: funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Zarządzanie rurociągami paliwowymi (SCADA) systemem PSIcontrol/Oil:

  • dynamiczna analiza stanu rurociągu
  • uwzględnianie zmiennej struktury przesyłanych mediów
  • automatyczne uczenie się systemu i dostosowywanie do zmiennych warunków środowiskowych takich jak np. ekspozycja słoneczna, gwałtowne ochładzanie punktowe, wybrany reżim tłoczenia
  • dynamiczny reżim tłoczenia
  • optymalizacja tłoczeń pod względem różnych kryteriów: redukcji zużycia energii elektrycznej, minimalizacji zużycia rurociągu, optymalnej pracy zestawów pompowych etc.
  • sterowanie rurociągami z uwzględnieniem profilów rurociągowych - wysokościowego, struktury gruntowej
  • symulator szkoleniowy
  • analizator zdarzeń historycznych


Z punktu widzenia dyspozytora, PSIcontrol/Oil umożliwia m.in. śledzenie partii różnych produktów od wejścia do wyjścia z rurociągu. Wiedza o dokładnej lokalizacji produktów redukuje prawdopodobieństwo ich mieszania lub zanieczyszczenia produktów w zbiorniku. Zarządzanie rurociągami paliwowymi poprzez PSIcontrol/Oil pozwala też na dokonywanie tłoczeń z uwzględnieniem dynamiki zmian stanów magazynowych w terminalach/bazach paliwowych. Pozwala to na znaczne uproszczenie i usprawnienie logistyki paliw.

Dodatkowe informacje:
Funkcje systemu PSIcontrol/Oil