Funkcjonalności systemu PSIcontrol/Gas

Funkcje systemu obejmują obok funkcjonalności SCADA zarządzanie kontraktami, planowanie dyspozycji, prognozowanie zużycia, symulacje (rekonstrukcja, look-ahead, what-if), optymalizację, wykrywanie wycieków i śledzenie jakości gazu.

Logistyka przesyłu i magazynowania

PSItransport jest aplikacją służącą operatorom systemów magazynowania i operatorom systemu przesyłowego do zarządzania zintegrowanymi procesami obejmującymi przesył i magazynowanie gazu. System służy jako centralna konsola zarządzania logistyką gazu, kontraktami, zdolnością przesyłową, zapasami, partnerami biznesowymi, komunikacją, raportowaniem i głównymi danymi. Zarządzanie zdolnością przesyłową umożliwia rezerwowanie i łączenie zdolności przesyłowych, by następnie zapewnić realizację operacji biznesowych. Obsługuje ono zdolność przesyłową gwarantowaną i zdolność przesyłową w kontraktach. Funkcja obsługi kontraktów razem z monitoringiem kontraktów umożliwia ich wydajną realizację. Komunikację włącznie z obsługą nominacji, dopasowywaniem, można definiować w sposób tak elastyczny, jak wymaga tego proces biznesowy.

System symulacji

PSIganesi to system służący do symulacji, zapewniający kompletny wgląd w zachowanie i przyszłość sieci przesyłowych gazu, szczególnie na obszarach, gdzie pomiary nie są dostępne.

System ten zapewnia symulację w czasie rzeczywistym, symulację z wyprzedzeniem oraz symulację warunkową. Symulacja w czasie rzeczywistym PSIganesi szacuje aktualny stan procesu, biorąc pod uwagę ciśnienie, przepływ, skład i temperaturę gazu. Wyniki symulacji są sprawdzane w sposób ciągły. Wszystkie informacje, włącznie z alarmami i komunikatami ostrzegawczymi, są rejestrowane w dzienniku i wyświetlane.

Wstępnie wybrany tryb eksploatacji może stać się nieodpowiedni. Moduł symulacji z wyprzedzeniem PSIganesi z wyprzedzeniem identyfikuje wszelkie negatywne, niepożądane tendencje. System wykrywa element procesu, który ma osiągnąć pewną wartość progową i wylicza dokładny czas wystąpienia tego zdarzenia. Operator może wtedy dostosować sterowanie lub przełączanie. Symulacja z wyprzedzeniem działa w sposób cykliczny.

W eksploatacji sieci przesyłowej gazu wiedza z wyprzedzeniem o konsekwencjach działań zainicjowanych przez operatora ma kluczowe znaczenie. W oparciu o symulację w czasie rzeczywistym, ustawienia zaworów, zmodyfikowane nastawy i inne informacje symulacja warunkowa PSIganesi wylicza odpowiednie, przyszłe wartości procesowe. Ocenie może podlegać wiele scenariuszów.

Prognozowanie

PSIprognose służy do szacowania zużycia gazu. Aplikacja ta zawiera różne metody uwzględniające prognozy pogody lub zachowanie o charakterze okresowym. modele matematyczne wykorzystują kalendarze, różne obszary temperaturowe i warunki kontraktowe. System sam się uczy w oparciu o filtrowanie Kalmana, wygładzenie wykładnicze i korekty trendów. Modele te są inicjalizowane danymi historycznymi. Przygotowujący prognozę może wykorzystać wszystkie obiekty danych z aplikacji GMS lub systemów firm trzecich.

W celu prognozowania zużycia gazu dostępne są następujące metody:

  • Analiza regresji
  • Szereg czasowy
  • Metoda ekstrapolacji
  • Profil obciążenia
  •