Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi

Pakiet oprogramowania PSI Gas Management Suite (PSI GMS) to sprawdzony w praktyce pakiet aplikacji wykorzystywanych do eksploatacji technicznych sieci przesyłowych, obiektów magazynowania gazu oraz do obsługi komercyjnych procesów biznesowych. 

System oferowany przez PSI do zarządzania sieciami gazowymi jest systemem zintegrowanym, jednakże jego modułowa budowa pozwala na wdrożenie części funkcjonalności i jej integrację z istniejącymi u użytkownika rozwiązaniami innych dostawców. Rozwiązanie PSI GMS pozwala na wymianę danych z systemami zewnętrznymi oraz na publikowanie ich w wybranej postaci np. wykresów i tabel.

Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi:

  • funkcje systemu SCADA – PSIcontrol/Gas
  • funkcje zarządzania kontraktami – PSItransport
  • planowanie dyspozycji – PSItransport
  • prognozowanie zużycia – PSIprognose
  • symulacje (w czasie rzeczywistym, z wyprzedzeniem, warunkowa) – PSIganesi
  • optymalizacja – PSIganesi
  • wykrywanie wycieków – PSIganesi
  • śledzenie jakości gazu – PSIganproda

 

System PSIcontrol/Gas wykorzystuje koncept dyskretnego klienta, co w połączeniu z protokołem autoryzacji zapewnia pełną kontrolę dostępu i bezpieczeństwo przechowywanych danych. Rozwiązanie PSI korzysta z architektury równoległej oraz redundancji komponentów, dzięki czemu jest w stanie osiągnąć maksymalną wydajność i dostępność systemu. Elastyczne opcje nawigacji i struktura dialogów zapewniają wysoki stopień użyteczności, przez co zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi jest efektywne. System może być zainstalowany w środowisku MS Windows, Linux i UNIX i wykorzystuje bazę danych Oracle.

Dodatkowe informacje:
Funkcje systemu PSIcontrol/Gas