Funkcje systemu PSItms

PSItms składa się z wielu modułów, które mogą pracować oddzielnie lub razem – w dowolnej kombinacji.

Jednym z ważniejszych modułów jest baza danych o lokalizacjach, do których dostarczamy towar i zawierająca taki informacje jak adres, telefony, opis obiektu, plan dojazdu, możliwości parkowania, ograniczenia i wiele innych. Baza ta zawiera też informacje o kierowcach, przewoźnikach i flocie samochodowej.

Automatyczna optymalizacja tras

Funkcjonalność pozwala na codzienne optymalizowanie tras, na podstawie np. ilości jednostek ładunkowych zaimportowanych z systemu WMS. Automatyczna optymalizacja jest dokonywana również na podstawie takich danych jak: okienka czasowe w jakich istnieje możliwość przyjęcia dostawy, oblicza i układa towar uwzględniając wagę towaru, rozmiar, możliwości załadunkowe samochodu i kolejność rozładunku (w przypadku kiedy samochód rozładowywany jest w więcej niż jednej lokalizacji podczas jednej trasy), czas pracy kierowcy. To tylko kilka przykładów danych na podstawie, których możemy dokonywać optymalizacji tras dla naszych pojazdów.

Naliczanie wynagrodzeń

Przedsiębiorstwa w różny sposób organizują się przewóz towarów. System PSItms może naliczać wynagrodzenie za wykonaną pracę tak zatrudnionych w firmie kierowców jak również na firm, którym przewozy zlecamy na podstawie parametrów zawartych w umowie. Przykładowymi parametrami mogą być np. stawka za kilometr, która może dodatkowo być uzależniona od ilości towaru i długości trasy, stawki za godziny w dyspozycji. Możliwe jest również dodawanie dodatkowych ryczałtów uzależnionych od miasta w którym wykonywana jest dostawa, od długości trasy itp.

Monitoring pojazdów z wykorzystaniem map

PSItms wykorzystuje mapy cyfrowe marki Navteq. Mapy te są aktualizowane raz do roku o ile jest to konieczne (np. w mapy Polski). Narzędzie to daje możliwość uwzględnienia takich parametrów jak: zakazy wjazdów, nośność dróg, nośność mostów, wysokość wiaduktów, ograniczenia w ruchu i ograniczenia prędkości. Przy wykorzystaniu tego narzędzia i zintegrowaniu go z odpowiednim urządzeniem, możliwy jest również monitoring pojazdu jak również jego parametrów takich jak prędkość, zużycie paliwa, aktualna ilość paliwa.

Dokumenty przewozowe

Funkcja to pozwala na tworzenie dokumentów przewozowych takich jak list przewozowy, karta dostawy zawierających ogólne dane dotyczące trasy, szczegółowe dane dotyczące lokalizacji. W teorii jest również możliwe generowanie dowolnego dokumentu wcześniej stworzonego w systemie.