Zarządzanie transportem (TMS)

Zarządzanie transportem poprzez system PSItms umożliwia istotną redukcję kosztów. W wielu firmach oszczędności na samym tylko transporcie sięgają 10% dotychczasowych kosztów.

System Zarządzania Transportem PSItms oferowany przez firmę PSI to kompletne narzędzie optymalizacyjne dla transportu automatyzujące najbardziej rutynowe działania.

W module do zarządzania transportem PSItms, użytkownik na poziomie operacyjnym znajdzie wiele narzędzi optymalizujących wysyłkę towarów i monitorowanie całego procesu dostawy towaru do klienta. Dzięki temu narzędziu można stosunkowo łatwo zaplanować nawet skomplikowane rodzaje transportu w rozległych sieciach logistycznych. Zarządzanie transportem w systemie PSItms pozwala zdefiniować zestaw reguł w sposób wielopoziomowy, dzięki czemu można prosto wybrać odpowiedniego przewoźnika analizując taryfy, warunki dostawy, odległość, czas dostawy, czas podróży czy rodzaj transportu.

Zarządzanie transportem poprzez system PSItms:

  • pełna kontrola kosztów ponoszonych przy realizacji zadań,
  • minimalizacja kosztów operacyjnych,
  • redukcja floty dzięki optymalizacji przestrzeni ładunkowej,
  • zapewnienie terminowości dostaw,
  • łatwość obsługi i przejrzystość systemu.


System TMS od PSI dostarcza narzędzia do planowania, harmonogramowania i zarządzania siecią logistyczną. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie terminowości dostaw, gdyż system stale analizuje rozbieżności i potrafi szybko reagować na opóźnienia. Ponadto, system PSItms pomaga zredukować flotę, ponieważ optymalizuje wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, jak również wybiera najkorzystniejsze trasy przejazdu. To z kolei w widoczny sposób przyczynia się do zminimalizowania kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Ergonomia pracy z systemem sprowadza proces obsługi do wykonywania zdefiniowanych powtarzalnych czynności, co widocznie poprawia jakość pracy.

Dodatkowe informacje:
Zadania, jakie realizuje system PSItms