PSImfc – zaawansowane rozwiązanie Material Flow Control

O potrzebach w zakresie rozwiązań informatycznych decyduje m.in. nasycenie magazynu automatyką. Bezpośrednia i głęboka integracja urządzeń magazynowych wymaga dedykowanego oprogramowania, takiego jak PSImfc.

W przypadku obecności w magazynie wielu urządzeń automatyki, w tym pochodzących od różnych producentów, niezwykle istotne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza informatycznego. System MFC (Material Flow Control) łączy pojedyncze, zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden całościowy i spójny system, zapewniając odpowiednie funkcjonowanie magazynu – dowolnej wielkości i niezależnie od specyfiki realizowanych procesów. MFC to platforma komunikacji dla urządzeń automatyki integrowanych ze sobą oraz rozwiązanie koordynujące pracę poszczególnych jej elementów.

MFC stanowi warstwę pośredniczącą między sterowaniem urządzeniami a systemem zarządzania magazynem. Integruje sterowanie maszynami i urządzeniami (realizowane poprzez sterowniki PLC) z modułami i funkcjonalnością WMS. Steruje automatyką magazynową i może być integrowany z systemem nadrzędnym (WMS/ERP). Dla prawidłowej pracy wymaga to integracji z systemem WMS oraz określenia podziału zadań zarządzania pomiędzy systemami MFC i WMS.