Wdrożenia PSIwms w wybranych branżach:

Realizujemy wdrożenia dla klientów z różnych branż, charakteryzujących się zróżnicowanymi wymaganiami. Zrozumienie potrzeb klienta, wynikające z doświadczenia w danej branży, jest kluczowe dla płynnego, zakończonego sukcesem wdrożenia.

Fashion

Cechą charakterystyczną magazynów odzieżowych jest konieczność operowania na poziomie pojedynczych sztuk, co jest związane z odtwarzaniem stanów w sklepach. PSIwms wspiera magazyny odzieżowe wykorzystując strategię mutli-order-picking, a także zapewnia wsparcie dla operacji kompletacji i sortowania. Specyficznych procesów wymaga także obsługa odzieży na wisząco. PSIwms zapewnia wsparcie dla procesów związanych z usługami typu VAS, m.in. w zakresie tworzenia zestawów czy znakowania/metkowania produktów. Magazyn odzieżowy można zautomatyzować, wykorzystując urządzenia sortujące, przenośniki i systemy mini-load do zarządzania obiegiem kartonów przy minimalizacji udziału człowieka.

e-commerce

System PSIwms z powodzeniem wykorzystywany jest w branży e-commerce. Zapewnia obsługę rozbudowanych procesów kompletacji, zgodnie ze stosowanymi dziś strategiami obsługi zamówień. Zapewnia wsparcie dla usług dodanych związanych nie tylko tych bezpośrednio związanych z przygotowywaniem zamówień. System PSIwms zapewnia sortowanie produktów i przesyłek, a także obsługę różnych rodzajów wydań (w tym wydań jednostkowe) oraz obsługę zwrotów. Ważną zaletą PSIwms w branży e-commerce jest wysoka wydajność, zapewniająca obsługę nawet najbardziej rozbudowanych centrów dystrybucyjnych obsługujących przesyłki dla handlu internetowego.

Automotive

W branży Automotive system PSIwms czuwa nad przechowywaniem surowców i materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych. W wielu przypadkach są to także magazyny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Magazyny branży motoryzacyjnej wspomagane są często układem przenośników i licznymi narzędziami optymalizacyjnymi do wsparcia filozofii just in time oraz just in sequence. To pozwala nie tylko na sprawne zarządzanie procesami magazynowymi ale i podniesienie efektywności całego procesu i związanych z nim przepływów (workflow). Rozwiązania PSI dla branży motoryzacyjnej zapewniają optymalizację procesów zarówno z punktu widzenia producentów pojazdów, jak i dostawców części czy akcesoriów.

Operatorzy logistyczni

PSI dostarcza oprogramowanie klasy WMS dla dostawców usług logistycznych. System PSIwms zapewnia wsparcie dla specyficznych procesów obsługiwanych przez operatorów logistycznych, w poszczególnych centrach dystrybucyjnych. Elastyczność i wydajność oraz dopasowanie do potrzeb klienta – to podstawy zastosowania systemu PSIwms u operatorów 3PL. Obecna w systemie PSIwms funkcjonalność multicustomer pozwala na obsługę wielu podmiotów za pośrednictwem jednego rozwiązania informatycznego. Funkcjonalność multisite opiera swoje działanie na jednej, wspólnej instalacji systemu dla wielu magazynów, w której każdy obiekt wyodrębniony jest jako niezależna jednostka logiczna. Dzięki temu typu wydzieleniu, możliwa jest niezależna praca każdego magazynu, przy jednoczesnej centralizacji infrastruktury serwerowej.

Spożywcza / FMCG

Wyzwaniem w branży spożywczej jest często obsługa łączonego magazynu surowców i wyrobów gotowych. Dla systemu WMS głównym zadaniem jest racjonalne zarządzanie przestrzenią magazynową z zachowaniem przepisów prawa polskiego dla takich obiektów. Producenci żywności zmagają się z rosnącymi wymaganiami swoich odbiorców dotyczącymi m.in. terminowości produktów. To spore wyzwanie dla systemu WMS, aby odpowiednie algorytmy mogły realizować dostawy na podstawie FIFO/FEFO/LIFO, a w razie potrzeby z zaprzeczeniem konkretnej strategii wydania. Kolejną gałęzią branży spożywczej szybko rozwijającą się w naszym kraju są mroźnie składowe. Obiekty te, z racji trudnych warunków pracy magazyniera (ujemne temperatury) wyposażane są coraz częściej w elementy automatyki magazynowej, z którą WMS musi współpracować. Zdarzą się, że są to obiekty świadczące usługi składowania dla innych firm i wówczas WMS dostarcza informacji pozwalających skalkulować kwotę, jaką właściciel mroźni powinien obciążyć firmę zlecającą usługę składowania.

Magazyny produkcyjne (logistyka produkcji)

Rozwiązania PSI dla branży produkcyjnej obejmują szeroki zakres wsparcia dla procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. System PSIwms wspiera dostawy na produkcji wykorzystując koncepcje just in time, just in sequence czy kanban. Dzięki integracji z systemem zarządzania produkcją (PSImes), możliwe jest dodatkowe rozszerzenie zakresu funkcjonalnego, w zakresie zarządzania przepływami. Procesy realizowane w systemie PSIwms zapewniają transparentność działań produkcyjnych. Odpowiednie zarządzanie przepływami jest możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji (RFID). Funkcjonalności Kokpitu zapewnia pełny nadzór nad realizowanymi procesami logistycznym i możliwość szybkiej reakcji na zmiany, w tym także eliminacji wąskich gardeł. System PSIwms wykorzystywany jest też często do zarządzania magazynami części zamiennych.