Zadania realizowane przez system PSIglobal

Do typowych zadań realizowanych przez system PSIglobal należą:

Analiza i kontroling sieci logistycznych.

System umożliwia definicję różnego rodzaju KPI i ich prezentację w kontekście geograficznym. Pozwala to zdefiniować właściwy poziom usługi i weryfikować realizację założeń.

Szacowanie i optymalizacja kosztów

Funkcje optymalizacji kosztów opracowane wspólnie z Instytutem Frauthofera pozwalają optymalizować sieci logistyczne z uwzględnieniem indywidualnych kosztów transportu, magazynowania i obsługi.

Konstruowanie cenników lub porównanie ofert operatorów logistycznych

Planowanie lokalizacji nowych zakładów, magazynów i struktury sieci logistycznej.
PSIglobal bazuje na danych historycznych i prognozach pozyskanych z systemu ERP, WMS, TMS i innych działających w organizacji klienta. Import danych odbywa się z wykorzystaniem łatwego w obsłudze, konfigurowalnego modułu wymiany danych.