Optymalizacja sieci logistycznych

PSIglobal pozwala rozwiązać najbardziej złożone problemy całej sieci logistycznej. Kompleksowe rozwiązanie pozwala uzyskać istotną przewagę konkurencyjną.

Główne zadania systemu PSIglobal polegają na planowaniu, analizie oraz optymalizacji sieci logistycznej w odniesieniu do procesów dystrybucji, produkcji, dostaw od podwykonawców i lokalizacji magazynów części zamiennych. W celu oceny i usprawnienia całego łańcucha dostaw system pozwala analizować transport wieloetapowy oraz intermodalny wykorzystujący drogi, koleje i transport wodny.

System pozwala wydajnie modelować przebieg projektów logistycznych zarówno dla celów strategicznych (np. optymalizacja lokalizacji i struktury sieci), jak i taktycznych (np. planowanie sieci transportowej i wykorzystanie zasobów magazynowych).

Optymalizacja sieci logistycznych w PSIglobal:

  • wybór optymalnej lokalizacji dla magazynu lub zakładu produkcyjnego,
  • tworzenie wydajnych i zorientowanych kosztowo sieci transportowych,
  • planowanie i ocena przyjętego modelu sieci dostaw i dystrybucji,
  • symulacje sieci logistycznych,
  • centralne zarządzanie zleceniami i zapasami.

Optymalizacja sieci logistycznych, możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązania PSIglobal, obejmuje udoskonalenie procesów, które zachodzą w istniejącej już sieci logistycznej po to, aby poprawić nie tylko obieg towarów, ale również informacji i finansów. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje działania dążące przede wszystkim do zredukowania kosztów, poprawy terminowości dostaw, a także zwiększenia efektywności oraz poprawy wyniku operacyjnego firmy.

 

Dodatkowe informacje:
Zadania, jakie realizuje system PSIglobal