Zadania realizowane przez system PSIilo

PSIilo składa się z kilku podstawowych modułów, pozwalających na zarządzanie przepływami wewnątrz całego centrum dystrybucyjnego, optymalizację kompletacji czy równoważenie pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych.

Procesy kompletacji

PSIilo podnosi wydajność procesów kompletacji i eliminuje wąskie gardła z nimi związane. Zarządzanie kompletacją wspiera m.in. funkcja ekspresowej obsługi. PSIilo zapewnia obsługę asortymentu wielkogabarytowego, optymalizację kolejki startu zleceń/zamówień, obsługę wydań pełnopaletowych i pełnokartonowych oraz zaawansowane funkcje sortujące (np. sortowanie według klientów w zamówieniu, podobieństw produktów i innych kryteriów).

Wypełnienie opakowań

PSIilo zapewnia podniesienie efektywności wypełnienia opakowań zbiorczych i wysyłkowych, zapewniając na przykład minimalizację ilości zużytych kartonów lub maksymalizację ich przepływu.

Zaopatrzenie

System analizuje dostępność miejsc buforowych, służących do uzupełniania zasobów w strefie pobrań, optymalizuje ścieżki zaopatrzenia (bierze pod uwagę np. przepustowość miejsc poboru albo ich pojemność, odległość od miejsc buforowych oraz przewidywane zapotrzebowanie na dany produkt).

Symulacje biznesowe

Oprogramowanie posiada moduł symulacyjny, którego zadania to m.in. symulowanie przetwarzania zamówień i kompletacji oraz przepływów zamówień przez stanowiska kompletacyjne przy założeniu różnych wariantów i warunków początkowych. Dokonywana jest również analiza i ewaluacja tych scenariuszy, by spełniały potrzeby biznesowe występujące w danej chwili.

Zarządzanie asortymentem w centrum dystrybucyjnym

System pozwala na efektywne przyporządkowanie poszczególnych artykułów do stref, podział artykułów na szybkiej i wolnej rotacji, zgodne ze specyficznymi wymaganiami klienta, minimalizuje ryzyko pomyłek. Jest to możliwe dzięki przestrzennemu odseparowaniu produktów o podobnych cechach. System bierze tu pod uwagę na przykład kolor opakowania, wagę produktu, rozmiar, nazwę, kod produktu, kształt – jedną lub kilka takich cech jednocześnie.

Zarządzanie procesami magazynowymi

Oprogramowanie pełni funkcje zarządcze, będąc narzędziem do planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Realizowane przez nie zadania dotyczą stopnia wykorzystania personelu i jego obciążenia pracą, odnajdywania i usuwania wąskich gardeł wydajności; analizy graficznej i numerycznej, kontroli kluczowych wskaźników: produktywności, czasu pracy czy poziomu kosztów.

Wykorzystanie powierzchni magazynowej

PSIilo daje możliwość planowania układu centrum dystrybucyjnego, symulowania przepływów i efektywnego zagospodarowania posiadanej powierzchni.