Funkcje PSIcommand dla zarządzania zespołami utrzymania sieci

Realizujemy wdrożenia dla klientów z różnych branż, charakteryzujących się zróżnicowanymi wymaganiami. Zrozumienie potrzeb klienta, wynikające z doświadczenia w danej branży, jest kluczowe dla płynnego, zakończonego sukcesem wdrożenia.

Zarządzanie usuwaniem awarii

System wspiera cały proces usuwania awarii, począwszy od dziennika rozmów telefonicznych, przez wsparcie dla robót wykonywanych na miejscu, do tworzenia całej dokumentacji awarii od jej początkowego zarejestrowania do przywrócenia dostaw energii w sieci.  Główne funkcje to:

 • Identyfikacja oraz badanie i usuwanie awarii z wykorzystaniem niezbędnych zleceń serwisowych.
 • Adaptacyjna akwizycja zgłoszeń awarii i automatyczne wystawianie zleceń serwisowych.
 • Ogólny wgląd na lokalizacje przez zbiorczą wizualizację geograficzną zdarzeń awarii i stanów sieci.
 • Pozyskiwanie numerów telefonów przez interfejsy do instalacji telekomunikacyjnych.
 • Automatyczne określanie odpowiedzialności personelu za zadania przez definiowanie regionów.
 • Wysyłanie i alarmowanie zespołów serwisowych oraz uwzględnianie wszystkich znaczących czynników.
 • Redukowanie czasu wysyłania w sytuacjach alarmowych (ekspresowe rozmieszczanie).
 • Zarządzanie personelem pełniącym dyżur telefoniczny.
 • Monitorowanie czasu wszystkich alarmów i ważnych informacji dla systemów zewnętrznych.
 • Automatyczne tworzenie następnych zleceń serwisowych przy pomocy potwierdzenia zakończonych zadań.

Zarządzanie utrzymaniem

System wspiera serwisowanie infrastruktury i zasobów przy jednoczesnym minimalizowaniu przerw w dostawie poprzez ciągłe utrzymanie sieci, stacji oraz liczników. Główne funkcje:

 • Wielokrotne rozdzielanie zleceń serwisowych dla personelu mobilnego w terenie.
 • Zaoszczędzenie czasu przy rozdzielaniu zadań dzięki elektronicznej tabeli planowania.
 • Automatyczne planowanie zleceń serwisowych i rozdzielanie zadań w terenie przy pomocy Qualicision®.
 • Dynamiczne wykorzystanie czasu bezczynności
 • Tworzenie statystyk i raportów dla poszczególnych czynności oraz całego postępu robót utrzymaniowych

Zarządzanie kryzysowe

System pozwala zarządzać sytuacjami, w których wiele szybko pojawiających się awarii tworzy w sieci poważny problem. System umożliwia wiarygodne zgromadzenie znaczących informacji oraz dostosowanie ich dla każdej z grup odbiorców i przekazanie im w jak najkrótszym czasie. Główne funkcje to:

 • Określanie poziomów dostaw energii w regionach technicznych i administracyjnych.
 • Identyfikowanie zdarzeń wyzwalających awarie i tworzenie odpowiednich powiadomień.
 • Automatyczne generowanie powiadomień o zawartości dostosowanej dla grupy docelowej odbiorców, dotyczących lokalizacji sytuacji.
 • Określanie kryzysowych zespołów zadaniowych i instrukcji na wypadek sytuacji kryzysowych.
 • Geograficzne wyświetlanie informacji na temat pogody i wyładowań atmosferycznych