Zarządzanie wirtualną elektrownią

W dobie inteligentnej sieci oraz wzrostu wykorzystania energii z OZE coraz istotniejszą rolę odgrywają wirtualne elektrownie. Stanowią one instrument umożliwiający efektywne zarządzanie energią w ramach grupy podmiotów – zarówno konsumentów jak i jednostek generacyjnych. Wirtualna elektrownia umożliwia integrację energii z OZE, efektywne wykorzystanie mikroinstalacji oraz nowych możliwości rynkowych. Zarządzanie wirtualną elektrownią jest możliwe dzięki rozwiązaniu PSIvpp.

Wirtualną elektrownię (ang. virtual power plants – VPP) tworzy grupa wspólnie zarządzanych jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz konsumentów o zmiennym poborze mocy. W grupie tej, dzięki zastosowaniu systemów kontroli oraz mechanizmów regulacyjnych generacji i konsumpcji, minimalizowane jest ryzyko prognozowania będące wynikiem zmiennej generacji energii odnawialnej.

Rozwiązanie PSI odzwierciedla wszystkie niezbędne procesy realizowane w ramach wirtualnej elektrowni:

 • bilansowanie energii w ramach utworzonej grupy,
 • integrację rynkową –zarówno z giełdą energii jak i operatorami dystrybucyjnymi oraz podmiotami wchodzącymi w skład VPP,
 • efektywną komunikację,
 • sterowanie zarówno generacją jak i konsumpcją energii,
 • rejestrację online danych dotyczących zużycia i generacji,
 • rozproszone inteligentne kontrolery zapewniające ciągłość pracy nawet w przypadkach awarii elementów systemu.

 

Pakiet PSIvpp dla wirtualnych elektrowni tworzą następujące moduły:

 • PSImarket – moduł zarządzania kontraktami i portfelem
  centralny system zarządzania portfelem ze stochastyczną optymalizacją eksploatacji elektrowni i modelem prognostycznym zapewniającym bezpieczeństwo planowania. System posiada moduł zarządzania kontraktami w odniesieniu do dostaw jak i odbioru energii, a także komponenty wirtualnej elektrowni.
 • PSIjscada – moduł zarządzania wirtualna elektrownią
  system odpowiadający za monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz bezpieczną rejestrację i transmisję danych dotyczących generacji i zużycia.
 • STU moduły komunikacyjno-sterujące
  Inteligentna jednostka telesterowania (Smart Telecontrol Unit); pozwala ona na podłączenie komponentów wirtualnej elektrowni oraz skuteczne zarządzanie nimi.
 • Demand Side Management – opcjonalny moduł umożliwiający m.in. płynną i dynamiczną regulację obciążenia w zależności od sytuacji rynkowej i stanu sieci operatora.

Porozmawiajmy

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży
Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz