Technologia systemu PSIcontrol

Nasi Klienci są operatorami sieci o różnych poziomach napięć i specyfice. Poniżej przedstawiamy przegląd typowych zastosowań systemu PSIcontrol.

HMI

Interfejs HMI nie tylko pokazuje wszystkie informacje przetwarzane i zapisane w systemach zarządzania procesem, ale jest także platformą dla wszystkich interakcji, realizowanych jako dialog użytkownika z systemem sterowania. Funkcje takie jak panoramowanie, powiększanie, porządkowanie obrazu, nawigator, umieszczanie na lini siatki, warstwy, zastosowanie skali szarości, wyszukiwanie obiektów czy w końcu możliwość wrócenia do obszaru wyświetlania wybieranego wcześniej, umożliwiają łatwą nawigację i orientację we wszystkich sytuacjach operacyjnych. Interfejs zapewnia elastyczność wyświetlania wszystkich informacji niezbędnych do sterowania procesem, także z uwzględnieniem takich danych jak obiekty geograficzne

GIS

PSIcontrol umożliwia zapis i przedstawienie geoprzestrzennego schematu sieci jako zintegrowanej części systemu. Jest to bardzo przydatna funkcja szczególnie w przypadku dużych sieci, gdzie dodatkowe informacje o pozycji geograficznej stanowią ważny element, który może przyspieszyć proces konserwacji i lokalizacji uszkodzeń oraz przywrócenie usługi. Przedstawienie geoprzestrzenne ukazuje te same informacje co schematy ideowe (np. stan przełączania, kolory topologiczne). Wszystkie operacje w schematach ideowych można wykonać również w przedstawieniu geoprzestrzennym. Źródłem danych geoprzestrzennych jest zwykle System Informacji Geograficznej GIS. Z wyświetlaniem geoprzestrzennym dostępna jest funkcja wyświetlania w skali szarości, która zmienia kolor wyświetlanych informacji geograficznych, podczas gdy obiekty technologiczne zachowują swoje zwykłe kolory. Za pomocą kolorów system dokonuje także topologicznego wyróżnienia wszystkich obiektów tymczasowych traktowanych jako integralna część modelu danych.

Ściana graficzna

W wielu systemach ściany video złożone z ekranów wielkoformatowych zastąpiły tablice synoptyczne. System PSIcontrol umożliwia wykorzystanie systemów tylnoprojekcyjnych jako zamienników tablic synoptycznych, a także rozszerza możliwość zastosowania tych bardzo zaawansowanych systemów wizyjnych. System tylno projekcyjny służy zwykle do przedstawienia ogólnego widoku sieci. Wyświetlane są  na nim zdarzenia w procesie i reakcja systemu na działanie operatora (wybór, oznaczanie znacznikami, polecenia itp.) oraz wynik przetwarzania technologicznego. Ściany graficzne zapewniają nieosiągalny wcześniej widok ogólny, jeśli jednocześnie są wyświetlane duże obszary i schematy geoprzestrzenne lub wiele obiektów informacyjnych.
System umożliwia także projektowanie bezmonitorowych stanowisk dyspozytorskich oraz stanowisk pracy zespołowej (Tandem Mode) umożliwiających jednoczesne wykorzystanie ściany graficznej przez kilku operatorów (od dwóch do czterech).

Integracja systemowa

System PSI posiada dedykowany komponent integracyjny. Dzięki temu w łatwy sposób można skonfigurować wymianę danych z innymi systemami na różnych poziomach, począwszy od telemetrii poprzez inne systemy SCADA po systemy transakcyjne np. SAP a nawet pocztę elektroniczną.  Integracja, w zależności od potrzeb, obejmuję także eksport danych do hurtowni danych czy innych systemów archiwizacyjno – raportujących.  Komponent ten zapewnia pełną obsługę komunikacji między systemowej zarówno na poziomie protokołów jak i formatów danych. Rozwiązanie to pozwala na pełną kontrolę nad procesami w ramach systemów powiązanych z PSIcontrol.

Komunikacja w sieci

Rozwiązania PSI obsługują znakomitą większość protokołów sieciowych – w sumie jest ich około 60. System jest na tyle elastyczny, że umożliwia w ramach jednego rozwiązania obsługę zarówno protokołów  sprzed kilkudziesięciu lat jak i najnowszych  – IEC – 104. Bardzo istotną częścia komunikacji w ramach rozwiązań PSI stanowią gateways, które pozwalają m.in.  na sprzętową translację protokołów a także na zaimplementowanie odpowiednich procedur znacznie poprawiających bezpieczeństwo komunikacji w sieci.