Pakiety funkcjonalne PSIcontrol

Nasi Klienci są operatorami sieci o różnych poziomach napięć i specyfice. Poniżej przedstawiamy przegląd typowych zastosowań systemu PSIcontrol.

EMS

Pakiet ten jest zestawem zaawansowanych funkcji obliczeniowych (funkcje wyższe), które wspierają dyspozytorów sieci przesyłowych w optymalnym jej zarządzaniu. Pakiet ten składa się z różnego rodzaju funkcji, w których skład wchodzą wszelkie niezbędne narzędzia, zwiększające stabilność pracy sieci, jej optymalne wykorzystanie, praca z uwzględnieniem ograniczeń sieniowych a także  warunków ekonomicznych – m.in. kontraktów. Dodatkowo moduł ten zapewnia też funkcje związane z komunikacją między partnerami rynku energetycznego oraz pełne raportowanie zdarzeń dla celów rozliczeniowych i audytorskich.

DMS / System Zarządzania Dystrybucją

PSIcontrol zapewnia operatorowi kompletny pakiet funkcji zarządzania siecią rozdzielczą. System DMS umożliwia oszacowanie stanu systemu na podstawie dostępnych informacji oraz założeń opartych na informacji dotyczącej rozpływów. System zawiera funkcje prowadzące operatorów i pomagające im w zarządzaniu złożonymi sytuacjami. Do takich funkcji należy np. zarządzanie normatywne, automatyczne generowanie sekwencji łączeniowych, zarządzanie przerwami w dostawie energii wraz ze wszystkimi funkcjami raportowania. Aplikacje sieciowe na poziomie dystrybucyjnym zapewniają operatorom wszystkie funkcje, takie jak obliczenia przepływu mocy w sieci, obliczanie prądów zwarciowych i funkcje optymalizacji np. ograniczanie strat, maksymalizacja przesyłu.

OMS / Zarządzanie przerwami w dostawie Energii

System obejmuje wszystkie niezbędne etapy rozpoznawania analizy uszkodzenia oraz przywracania funkcjonowania systemu. Obsługuje wszystkie lokalne uszkodzenia, ich separację i ponowne doprowadzenie energii do możliwie jak największej części sieci w możliwie najkrótszym czasie. System zapewnia pomoc w planowaniu niezbędnych działań i zarządzaniu uczestniczącymi w nich ekipami  serwisowymi czy remontowymi, a także automatycznie przechowuje dziennik (log) zdarzeń i działań zachodzących podczas przerwy w dostawie energii, niezmiernie istotnych dla celów audytorskich.