Obrót i sprzedaż energii elektrycznej

Już od ponad 10 lat PSI świadczy usługi doradcze na zderegulowanym rynku energii elektrycznej i gazu. Baza klientów PSI obejmuje wielu dostawców, dystrybutorów regionalnych, przedsiębiorstwa publiczne i producentów. Obrót energią elektryczną jest jednym z pól, w którym działają nasze systemy.

PSI zapewnia inteligentne, praktyczne i ekonomiczne rozwiązania dla dostawców energii w całym łańcuchu procesu produkcji, transportu, dystrybucji, handlu i sprzedaży na zliberalizowanym rynku energetycznym.

Zintegrowany handel i sprzedaż energii elektrycznej

System PSImarket obsługuje wszystkie procesy sprzedaży i handlu energii w modułowym, zintegrowanym rozwiązaniu dla elektryczności, gazu, certyfikatów i innych dóbr oraz instrumentów finansowych. Modułowy projekt pozwala na elastyczne wdrożenie niezależnych bądź zintegrowanych systemów dla różnych funkcjonalności lub dóbr.

  • zarządzanie prognozami i ryzykiem
  • zarządzanie portfolio
  • nominowanie
  • zarządzanie grupą bilansującą
  • fakturowanie

System kompleksowo wspiera cały proces sprzedaży energii elektrycznej od planowania strategicznego do kontrolingu. Ma on modułową i hierarchiczną strukturę. Poprzez konfigurację poszczególnych modułów funkcyjnych pod kątem wymagań użytkownika powstaje rozwiązanie odpowiadające wymaganiom naszych klientów. W ten sposób można uzyskać najróżniejsze pola zastosowań oraz stopnie skalowalności.


"System PSImarket wprowadzający wysoko zintegrowane podejście i wydajne funkcjonalności stanowi trzon naszego środowiska systemów do zarządzania energią." 

Marc Blum,
Kierownik projektu,
Trianel GmbH

więcej referencji »

Porozmawiajmy

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży
Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz