Energia elektryczna

Projektujemy i wdrażamy oprogramowanie dla operatorów sieci energetycznych i sprzedawców energii.

Obsługujemy 90% firm energetycznych w Niemczech.

Projektujemy i wdrażamy oprogramowanie dla operatorów sieci energetycznych i sprzedawców energii.
Zarządzanie siecią elektroenergetyczną

Zarządzanie siecią

PSIcontrol. System dla prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci. SCADA, DMS, EMS, OMS. |  więcej

Zarządzanie zespołami utrzymania sieci

Fieldforce Management

PSIcommand. Zarządzanie zadaniami utrzymania sieci oraz zespołami w terenie. | więcej

handel i obrót energią, analiza portfeli oraz ryzyk

Obrót energią

PSImarket. Obsługa procesu sprzedaży energii od planowania strategicznego do kontrolingu. | więcej

System zarządzania wirtualną elektrownią

Wirtualna elektrownia

PSIvpp. Zarządzanie portfelem zintegrowane z systemem SCADA dla elektrowni wirtualnych. | więcej »

Klastry energii

Klastry energii

System dla klastrów energii pomaga zarządzać procesami biznesowymi oraz obsługą administracyjną kontrahentów. |  więcej

Wyposażenie dyspozytorni

Wyposażenie dyspozytorni

Kompleksowe systemy wizualizacji wielkoformatowej i sterowania obrazem. |  więcej

Telemechanika

Telemechanika

Systemy zdalnego sterowania, monitorowania i sygnalizacji wiodących dostawców urządzeń: Mauell, SAE-IT systems. |  więcej

Centrum Kompetencji WildFly

Wsparcie dla technologii WildFly - serwera aplikacji Java EE. |  więcej