Energia elektryczna

Projektujemy i wdrażamy oprogramowanie dla operatorów sieci energetycznych i sprzedawców energii.

Obsługujemy 90% firm energetycznych w Niemczech.

Projektujemy i wdrażamy oprogramowanie dla operatorów sieci energetycznych i sprzedawców energii.

Zarządzanie siecią

PSIcontrol. System dla prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci. SCADA, DMS, EMS, OMS. |  więcej

Workforce Management

PSIcommand. Zarządzanie zadaniami utrzymania sieci oraz zespołami w terenie. | więcej

Obrót energią

PSImarket. Obsługa procesu sprzedaży energii od planowania strategicznego do kontrolingu. | więcej

Wirtualna elektrownia

PSIvpp. Zarządzanie portfelem zintegrowane z systemem SCADA dla elektrowni wirtualnych. | więcej »