Profil organizacji

PSI dostarcza i integruje, w oparciu o własne produkty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna i budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicznego. Koncern PSI powstał w 1969 roku, zatrudnia obecnie ponad 1.700 osób na całym świecie, a jego obroty wynoszą ok. 180 milionów euro.

Nastawienie na klienta

Od momentu powstania ścisła współpraca z klientem jest podstawowym wyróżnikiem naszego działania. Dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w organizacjach klientów stało się kluczem do naszego sukcesu. Takie podejście pozwala nam oferować inteligentne, zaawansowane technicznie rozwiązania, które już dzisiaj stanowią odpowiedź na wyzwania jutra. PSI zamierza wzmacniać swoją globalną pozycję rynkową pozostając wierne tej filozofii.

Niezależność

PSI działa całkowicie niezależnie od głównych producentów oprogramowania, dzięki czemu zapewnia swoim klientom wysoki stopień technologicznej autonomii i elastyczności. Jednocześnie działanie PSI spełnia wszystkie standardy i zasady najlepszych praktyk obowiązujące w informatyce. Innowacyjne systemy informatyczne PSI są wzorcowymi rozwiązaniami w wielu obszarach.

PSI w Polsce

Stworzenie w listopadzie 2004 oddziału w Poznaniu jest wynikiem strategii koncernu "Grow East!". Do zadań polskiego oddziału należy sprzedaż produktów koncernu, usługi wdrożeniowe i konsultingowe oraz obsługa posprzedażowa klientów. Ponadto w Polsce realizowane są prace związane z rozwojem produktów koncernu. Dla polskiego oddziału pracuje obecnie prawie 200 wysokiej klasy specjalistów.