WSW mobil GmbH wybiera PSItraffic

PSItraffic / DMS będzie monitorować i kontrolować około 300 autobusów w dwóch zajezdniach. Źródło: WSW mobil GmbH

Spółka WSW mobil GmbH (WSW) zleciła PSI wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią (ang. Depot Management System) PSItraffic/DMS. System będzie monitorował i kontrolował flotę około 300 autobusów zlokalizowanych w dwóch zajezdniach. Dodatkowo, system DMS pozwoli zdigitalizować i zautomatyzować prawie wszystkie procesy oraz wspierać przejście na pojazdy z alternatywnymi źródłami napędu, które planuje (i już dziś realizuje) WSW.

Z zajezdni Varresbeck i Nächstebreck każdego dnia na trasy wysyłanych jest ponad 300 pojazdów. Oznacza to, że trzysta pojazdów każdego dnia jest utrzymywanych: czyszczonych czy tankowanych. System PSItraffic/DMS zapewni optymalizację procesów poprzez w pełni automatyczne przydzielanie miejsc parkingowych i dysponowanie pojazdów do zadań przewozowych. To pozwoli na maksymalne wykorzystanie pojemności stanowisk warsztatowych, a interwały czynności obsługowych czy tankowania zostaną dobrane w sposób możliwie efektywny. Dzięki optymalnej dyspozycji pojazdów do zadań przewozowych i warsztatowych, zmniejszony zostanie nakład czasowy potrzebny na realizację manewrów na terenie zajezdni, zmniejszone zostanie także ryzyko awarii pojazdu w trasie. W związku z tym zmniejszeniu ulec mogą zarówno koszty operacyjne po stronie przewoźnika jak i koszty zewnętrzne jego działania – chociażby poprzez mniejszą emisję zanieczyszczeń czy wyższą produktywność.

Implementacja systemu zarządzania jest dla WSW niezbędna w szczególności ze względu na wprowadzenie do ruchu pierwszych autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi. Tym samym potrzebny jest system do automatycznego przypisywania pojazdów do zadań, a także planowania i optymalizacji dostaw wodoru w przewidywalny i możliwie efektywny ekonomicznie sposób.

Jako spółka zależna Wuppertaler Stadtwerke, WSW mobil GmbH organizuje publiczny transport zbiorowy w Wuppertalu i okolicach, obsługując rocznie ponad 90 milionów pasażerów. WSW obsługuje m.in. linię kolei podwieszanej oraz sieć 66 linii autobusowych, na której pracuje ok. 300 pojazdów.