System planowania operacyjnego PSIcarlos 4.0 zapewni niezawodne dostawy ropy naftowej w Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL)

Planowanie w systemie PSICarlos.

Spółka Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL) powierzyła PSI Software AG aktualizację systemu planowania operacyjnego PSIcarlos 4.0. Zadanie polegać będzie przede wszystkim na ujednoliceniu i optymalizacji systemu monitorowania dostaw do rafinerii w Niemczech, Austrii i Czechach.

Od 1995 roku planowanie operacyjne w TAL opiera się na systemie planowania wspomaganego komputerowo PSIcarlos. Oprogramowanie to jest stale rozwijane i dostosowywane do aktualnych wymogów operacyjnych spółki.

Z uwagi na stały rozwój technologii przesyłu ropy naftowej, rosnące wymagania związane z procesami rafineryjnymi i bezpieczeństwem systemu, a także konieczność optymalizacji zużycia surowców, spółka TAL zleciła PSI rozszerzenie funkcjonalne obecnego systemu.

Dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika i inteligentnej logice planistycznej, system PSIcarlos 4.0 zapewni efektywny proces planowania, uwzględniający szereg kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Przyspieszy również adaptację procesów do wymogów nowych użytkowników w obszarze transportu i logistyki. System PSIcarlos 4.0 kładzie szczególny nacisk na opracowanie i ocenę różnych scenariuszy planowania operacyjnego oraz optymalne funkcjonowanie systemu technicznego oraz wykorzystanie jego zasobów. Nowy system operacyjny TAL spełniać będzie aktualne wymogi w zakresie transportu ropy naftowej na potrzeby logistyki i przesyłu ropy w rurociągach.

Nowy system oparty zostanie na platformie grupy PSI, najbardziej zaawansowanych technologiach software’owych, oraz na własnym programie optymalizacyjnym PSI - Qualicision. Zostanie jednocześnie optymalnie zintegrowany z nową architekturą systemową TAL.