PSI zawiera duży kontrakt z Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Firma Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zleciła PSI Transcom GmbH wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią PSItraffic Depot Management System (DMS) dla floty ok. 120 autobusów oraz 200 tramwajów. Centralny system DMS zoptymalizuje obsługę procesów transportowych na obszarze trzech miast, a dzięki systemowi spółka będzie mogła znacząco zwiększyć swoją efektywność ekonomiczną.

Wdrożenie system PSI zapewni automatyczne sterowania procesami dyspozycji pojazdów w zajezdniach autobusowych i tramwajowych zgodnie z aktualnymi wymogami operacyjnymi. System DMS wykorzystuje oprogramowanie Qualicision opracowane przez PSI, które zapewnia optymalne rozwiązania w czasie rzeczywistym dostosowane do istniejących warunków operacyjnych. Docelowo dysponowanie pojazdami ze wszystkich sześciu zajezdni i trzech dodatkowych lokalizacji będzie wykonywane centralnie, ze wspólnego centrum kontroli.

Dodatkowym elementem nowego system jest radiowy system śledzenia autobusów i tramwajów w zajezdniach. Lokalizacja pojazdów umożliwia optymalizację dysponowania pojazdami pomiędzy poszczególnymi zajezdniami.

Dla firmy rnv wdrożenie nowego systemu DMS oznacza harmonizację procesów, lepszą i scentralizowaną dyspozycję pojazdów, ograniczenie przemieszczeń pojazdów oraz optymalne wykorzystanie miejsc postojowych.

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH z siedzibą w Mannheim to operator regionalnych linii kolejowych, tramwajowych i autobusowych w miastach Mannheim, Heidelberg i Ludwigshafen, które są jednocześnie udziałowcami spółki. Firma rnv działa również w regionie południowej Hesji poprzez swoją spółkę zależną V-Bus GmbH. Firma obsługuje najdłuższą sieć torów o rozstawie jednego metra w Niemczech, która obecnie liczy łącznie 200 kilometrów.