PSI zaprezentuje nowe rozwiązania dla sektora energetycznego na targach E-world 2019

Na targach E-world energy & water, które odbędą się w Essen w dniach 5-7 lutego 2019 r., PSI zaprezentuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, optymalizacji, zarządzania sieciami gazowymi, magazynowania gazu, technologii sterowania sieciami, zarządzania personelem w terenie oraz technologii inteligentnych sieci (stoisko nr 326, hala nr 3).

Nowe funkcjonalności na potrzeby obrotu energią

System wsparcia obrotu energią PSImarket  oferuje nowe rozbudowane funkcje w obszarze analityki danych, zarządzania organizacją zadań oraz integracją transakcji z rynku dnia bieżącego. Uwzględnia jednocześnie stale rosnący wolumen oraz zmienność na rynku obrotu energią. Zawansowane podglądy pozycji danych i opcje raportowania zwiększają transparentność, a nowe przepisy takie jak ustawa o ochronie danych (niem. DSGVO) oraz wymogi regulacyjne w zakresie sprawozdawczości zostały w pełni wdrożone w ramach systemu. Rozbudowano również moduł transzowy, dodając funkcję automatycznej inicjalizacji po rozdzieleniu modułu na produkty standardowe i pozostałe.

Certyfikowane oprogramowanie optymalizacyjne z nowymi funkcjami na potrzeby obrotu na rynku dnia bieżącego

Dzięki nowym funkcjom w obszarze obrotu energią na rynku dnia bieżącego, interfejs systemu optymalizacji TS Energy, certyfikowany przez EPEX SPOT SE, zapewnia wsparcie decyzyjne w czasie rzeczywistym. Dodatkowe rozszerzenia upraszczają i przyspieszają wdrożenie programu.

Nowe opcje w zakresie oceny i analizy na potrzeby inspekcji i kalibracji

Użytkownicy systemu inspekcji i kalibracji PSIrwin otrzymują nowe opcje w zakresie oceny i analizy na miejscu, które znacznie usprawniają pracę systemu w terenie.

Oprogramowanie dla operatorów sieci i magazynów gazu

Operatorzy sieci i magazynów gazu otrzymują informacje na temat dostępnych rozwiązań w ramach pakietu PSI Gas Management Suite. Rozwiązania te spełniają wszelkie obecnie obowiązujące wymogi w zakresie zarządzania procesami technicznymi i komercyjnymi. Standardowe interfejsy zapewniają wygodną i precyzyjną integrację z istniejącym środowiskiem IT oraz w pełni zautomatyzowanymi procesami biznesowymi. Zoptymalizowany interfejs użytkownika w module monitoringu i sterowania procesami zapewnia łatwą i wygodną obsługę. PSI zaprezentuje również nowe funkcje w zakresie optymalizacji procesów oraz kompleksowe usługi w obszarze zarządzania aplikacjami i hostingu.

Rozbudowa systemów sterowania sieciami oraz zarządzania personelem

System sterowania sieciami energetycznymi PSIcontrol w wersji 4.6 zapewnia operatorom kompleksową analizę awarii, monitoring linii napowietrznych oraz zaawansowane funkcje kontrolne na potrzeby systemów rozproszonego zasilania. System ten będzie współpracować z systemem zarządzania personelem PSIcommand, zapewniając wsparcie pracownikom terenowym na potrzeby realizacji zadań planowych oraz interwencji w razie awarii sieci średniego i niskiego napięcia, które nie są sterowane zdalnie.

Nowy produkt – PSI Intelligent Grid Operator

PSI zaprezentuje również zupełnie nowe rozwiązanie – PSI Intelligent Grid Operator, czyli aktywny podsystem zapewniający wsparcie dla pracowników call center. System ten obejmuje moduły sterowania i optymalizacji na potrzeby automatyki sieci, zarządzania opłatami na wszystkich poziomach w systemie kaskadowym, a także system zarządzania energią dla MŚP oraz klientów przemysłowych.