PSI wprowadza system zarządzania zajezdnią w Mainzer Verkehrsgesellschaft GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Spółka MVG (Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH) zleciła PSI wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią PSItraffic/DMS w zajezdni autobusowo-tramwajowej w Moguncji (Mainz-Neustadt).

 

Zajezdnia MVG składa się z dwóch sekcji: części autobusowej na 140 pojazdów oraz części szynowej mieszczącej 41 tramwajów. System zarządzania zajezdnią (DMS) dla MVG został zaprojektowany do zarządzania (docelowo) nawet 300 pojazdami. Zróżnicowany i topograficznie rozbudowany system wizualizacji lokalizacji pojazdów, obejmujący również podziemny parking dla autobusów, wymaga równie złożonego i zaawansowanego systemu dysponowania pojazdami i zarządzania ich ruchem.
 
System PSItraffic/DMS zapewni optymalizację alokacji pojazdów w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania pojemności zajezdni, efektywnego tankowania i czyszczenia pojazdów zgodnie z harmonogramem oraz ograniczenia do minimum czasu przestojów. Rdzeń systemu dyspozycji oparty będzie na oprogramowaniu do optymalizacji PSI, które wyszukuje najbardziej optymalne rozwiązania w czasie kilku sekund, w oparciu o rzeczywiste warunki operacyjne.
 
Zlecenie obejmuje również wyposażenie zajezdni oraz pojazdów w systemy lokalizacji. System PSItraffic/DMS obejmuje ponadto interfejsy zapewniające połączenie z systemem planowania ruchu i obsługi pojazdów, systemem zbierania informacji na temat tankowania pojazdów oraz danych kierowców, a także z systemem zarządzania ruchem na terenie miasta (ITCS), systemem ERP (SAP) oraz systemami zarządzania przeglądami i naprawami czy ładowaniem pojazdów elektrycznych.
 
Nowy system PSI umożliwi firmie MVG dalsze usprawnienie procesów oraz przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami (działem obsługi pojazdów, warsztatem oraz systemami informacji dla kierowców). Pozwoli to ograniczyć koszty operacyjne i inne grupy kosztów, a także zwiększyć wydajność i efektywność pracy: zarówno zajezdni, jak i służb utrzymania warsztatowego.
 
MVG Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, spółka zależna Mainzer Stadtwerke AG, to operator linii autobusowych i tramwajowych w Moguncji i w jej okolicach. Każdego dnia z usług MVG korzysta ok. 175 tys. osób,, co daje rocznie ponad 53 milionów przewiezionych pasażerów.