PSI rozbudowuje system zarządzania zajezdnią w Hamburger Hochbahn AG o moduły zarządzania autobusami elektrycznymi

Hamburger Hochbahn rozszerza system DMS o o moduły zarządzania autobusami elektrycznymi. Zdjęcie: Hamburger Hochbahn AG

W ramach wprowadzania do ruchu bezemisyjnych autobusów, przedsiębiorstwo Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) przekształca infrastrukturę swoich zajezdni i wyposaża ją w elementy niezbędne na potrzeby ładowania i zasilania autobusów w energię elektryczną. System Zarządzania Zajezdniami PSItraffic/DMS dostarczony przez PSI, zapewniający automatyczne zarządzanie sześcioma zajezdniami autobusowymi HOCHBAHN, zostanie rozbudowany o moduły dla e-mobilności: zarządzania ładowaniem pojazdów i obciążeniem stacji ładowania.

 
W perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat, HOCHBAHN wymieni niemal 1000 autobusów napędzanych silnikami diesla na pojazdy bezemisyjne. System DMS zapewni optymalne ładowanie lub tankowanie zarówno dla autobusów elektrycznych, jak i tradycyjnych oraz efektywne zarządzanie kierowcami. Rdzeń systemu dyspozycji oparty będzie na oprogramowaniu do optymalizacji decyzji PSI, Qualicision, które wyszukuje najbardziej optymalne rozwiązania w czasie kilku sekund w oparciu o aktualne warunki operacyjne.

Moduł e-DMS na bieżąco sprawdza, które autobusy w zajezdni mogą zostać wysłane na daną trasę i po upływie jakiego, określonego czasu ładowania. Oznacza to, że nie wszystkie pojazdy elektryczne muszą być zawsze całkowicie naładowane. Wstępna kwalifikacja odbywa się w czasie rzeczywistym bezpośrednio w zajezdni, na początku tras procesu dysponowania. Moduł zarządzania ładowaniem pojazdów prognozuje całkowite dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną, opracowuje optymalną strategię działania dla istniejącej infrastruktury ładowania oraz monitoruje przestrzeganie tej strategii.
 
Nowe moduły to wynik wielu lat pracy Grupy PSI , w obszarach inteligentnego zarządzania sieciami elektroenergetycznymi oraz optymalizacji pracy zajezdni. W rezultacie stanowić będą one podstawę dla przechodzenia na bezemisyjne pojazdy w transporcie zbiorowym. Dzięki skutecznemu zarządzaniu procesami ładowania oraz dyspozycji autobusów elektrycznych, bezemisyjny transport autobusowy staje się rzeczywistością.
 
Z czterema liniami metra (i 250 pojazdami metra), 110 liniami autobusowymi i prawie tysiącem autobusów oraz liczba około 1,2 miliona pasażerów dziennie, Hamburger Hochbahn AG jest drugą co do wielkości firmą transportu publicznego w Niemczech.