PSI przejmuje dostawcę oprogramowania do prognozowania dostaw energii ze źródeł odnawialnych

Grupa PSI umacnia pozycję na rynku sieci elektroenergetycznych w wyniku przejęcia firmy Prognos Energy GmbH z siedzibą w Poczdamie. Prognos Energy od 2015 roku zajmuje się rozwijaniem specjalistycznego oprogramowania do prognozowania generacji  z farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

Prognos Energy posiada zaawansowane oprogramowanie umożliwiające prognozowanie generacji z wysoką precyzją i rozdzielczością zarówno w ujęciu przestrzennym jak i czasowym. Dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej tworzenia prognoz w zależności od warunków pogodowych  oraz dodatkowej funkcjonalności, oprogramowanie PSI przeznaczone dla operatorów systemów  dystrybucyjnych zostanie rozbudowane o funkcję uruchamiania tzw. redispatchingu czyli zmiany kierunku przepływu energii w zależności od warunków pogodowych, co pozwoli na redukcję kosztów nadzoru i sterowania siecią dystrybucyjną.

W strukturze organizacyjnej Grupy PSI, działalność Prognos Energy GmbH zostanie włączona w struktury systemów zarządzania energią, dzięki czemu istniejące kompleksowe portfolio oprogramowania dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych zostanie rozbudowane o funkcje prognozowania o wysokiej precyzji. W przyszłości, PSI planuje połączenie  rozwiązania Prognos Energy z szeregiem systemów prognozowania PSI opartych na sztucznej inteligencji do zastosowań przemysłowych.
 
W ostatnich latach firma PSI stworzyła platformę GLDPM obsługującą komunikację pomiędzy operatorami sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, którzy wdrożyli systemy PSI do zarządzania siecią elektroenergetyczną . Platforma ta została tak przygotowana aby było możliwe łatwe zintegrowanie jej z systemem wspomagania procesu decyzyjnego PSI SASO (Security Assessment and System Optimization) opartego na sztucznej inteligencji oraz z systemem  zarządzania redispatchingiem umożliwiającym zmianę kierunku fizycznych przepływów energii elektrycznej z poziomu operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, w celu skutecznego zarządzania generacją własną lub dostawami energii pochodzącymi  z lokalnych rynków. Dzięki takiemu połączeniu oprogramowania, operatorzy systemów  dystrybucyjnych uzyskają możliwość optymalnej  zmiany kierunku przepływu energii w zależności od warunków pogodowych oraz stanu obciążenia sieci, a także kontrolowania zużycia energii w swojej sieci.

Zdobyte doświadczenie Prognos Energy w dziedzinie prognozowania oraz rozwoju oprogramowania poprawi jakość procesu decyzyjnego w ramach automatycznego redispatchingu przez operatora sieci dystrybucyjnej.  Prognos Energy posiada referencje uzyskane od renomowanych klientów, jak na przykład ze strony operatora systemu przesyłowego 50Hertz Transmission GmbH, któremu Prognos Energy świadczy usługi związane z prognozowaniem.