PSI na Światowym Szczycie Transportu Publicznego UITP w Sztokholmie

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. na Światowym Szczycie Transportu Publicznego w Sztokholmie, firma PSI zaprezentuje (stoisko A5093) system zarządzania zajezdnią PSItraffic/E-DMS oparty o sztuczną inteligencję oraz oprogramowanie zapewniające operacyjne dysponowanie personelem oraz komponenty służące do optymalizacji rozdziału obowiązków służbowych i przydziału urlopów.


Dla wielu operatorów transportu publicznego przejście z autobusów napędzanych silnikiem diesla na pojazdy elektryczne stanowi ogromne wyzwanie. Oprogramowanie PSItraffic/E-DMS zapewnia niezawodne działanie systemu zarządzania zajezdnią i sprawne przejście z tradycyjnych środków transportu na pojazdy bezemisyjne, a także najbardziej optymalną strategię ich ładowania dostosowaną do bieżących ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w miejskiej sieci dystrybucyjnej. W trybie pracy równoległej, system PSItraffic/E-DMS zapewnia optymalne tankowanie autobusów z silnikami spalinowymi oraz efektywne ładowanie autobusów elektrycznych.
 
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem sieci i ładowaniem pojazdów przewiduje, kontroluje i reguluje pobór energii elektrycznej, opracowuje strategie dla istniejącej infrastruktury do ładowania, oraz monitoruje działanie systemów do ładowania. Uzyskane w ten sposób oszczędności mogą zostać wykorzystane do dalszej rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej i zapewnienia niezawodnego działania transportu publicznego.
 
PSI wykorzystuje własne algorytmy optymalizacyjne oparte na sztucznej inteligencji, które w ciągu kilku sekund pomaga odnaleźć najbliższe wolne miejsce w zajezdni, w zależności od wymaganych w danym pojeździe prac konserwacyjnych (czyszczenie, tankowanie, ładowanie i naprawy w warsztacie). Przed zaplanowanym wyjazdem z zajezdni, pojazdy przydzielane są do właściwego okna czasowego, a kierowcy otrzymują stosowne powiadomienie. W rezultacie nie wszystkie autobusy elektryczne muszą być całkowicie naładowane od razu po wjeździe do zajezdni, a ładowanie odbywa się według aktualnych potrzeb.
 
W ramach Sesji Expo „Infrastruktura i systemy ładowania autobusów elektrycznych”, PSI szczegółowo omówi zalety i możliwości systemu zarządzania zróżnicowaną flotą pojazdów.