PSI liderem projektu badawczego APEROL w obszarze autonomicznej jazdy

Zespół projektowy APEROL. Zdjęcie: e.GO Mobile AG

Decyzją Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, spółka z grupy PSI została liderem konsorcjum powołanego do realizacji projektu badawczego „Autonomiczna i indywidualna organizacja ruchu drogowego i cyfrowej logistyki” (niem. APEROL).

 
Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie i walidacja holistycznego podejścia do systemu zoptymalizowanej, w pełni automatycznej organizacji ruchu drogowego, które uwzględniać będzie indywidualne potrzeby obywateli oraz zapewniać świadczenie usług automatycznego systemu transportu zoptymalizowanego pod kątem społecznej akceptacji.
 
Partnerami projektu jest pięć instytucji badawczych:uniwersytet RWTH w Akwizgranie i uniwersytet w Trewirze, miasto Akwizgran, e.GO Mobile AG, MAT.TRAFFIC GmbH oraz Ergosign GmbH. Konsorcjum kierowane przez PSI, opracuje techniczne podstawy systemu autonomicznego transportu indywidualnego oraz usług cyfrowej logistyki miejskiej do końca 2020 roku.

Zadanie PSI polegać będzie na opracowaniu niezbędnych algorytmów i technologii symulacyjnych dla usług mobilności w obszarze oprogramowania. Projekt obejmować będzie stworzenie przyjaznego dla użytkownika graficznego interfejsu użytkownika dla systemu inteligentnej mobilności oraz sterowania transportem, rezerwacji i rozliczeń działającego w chmurze.

System zarządzania autonomicznymi pojazdami transportu pasażerskiego (obejmujący harmonogramowanie, trasowanie i naliczanie opłat) oparty zostanie na rozwiązaniu PSItms (System Zarządzania Transportem), należącym do gamy produktów PSI. W ramach projektu badawczego opracowane zostaną między innymi procesy i metodologie sztucznej inteligencji, które następnie zostaną wykorzystane w praktyce, w autonomicznych pojazdach.