PSI dostarczy firmie Netz z siedzibą w Lipsku system sterowania w modelu multi-utility

Netz Leipzig GmbH

Firma Netz Leipzig GmbH powierzyła PSI Software AG wdrożenie systemu sterowania w modelu modelu multienergetycznym („multi-utility”) na bazie oprogramowania PSIcontrol 4.6. W wyniku kompleksowej procedury przetargowej wybrano system PSIcontrol z uwagi na szeroki zakres funkcjonalności, które są dostępne już w ramach standardowej wersji produktu. Ograniczy to do minimum konieczność rozbudowy systemu, w celu dostosowania go do specyfiki projektu. System PSIcontrol zastąpi dotychczasowe oprogramowanie funkcjonujące w Netz Leipzig.

Nowy system „multi-utility” spełnia obecnie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zapewnia bogatą funkcjonalność oraz możliwość dalszej rozbudowy w ramach projektowanego zwirtualizowanego środowiska przetwarzania danych. Oferuje ponadto bezpieczne interfejsy konwersji danych z systemu GIS i innych zewnętrznych źródeł, a także wyodrębnienie danych z archiwum na potrzeby prowadzenia dokumentacji biurowej. System umożliwi również sterowanie sieciami niskich napięć poprzez funkcję monitorowania pracy sieci uruchomioną na urządzeniach mobilnych.

W ramach integracji nowego systemu z warstwą procesową, zostanie również przeprowadzona konwersja istniejących protokołów do standardu IEC-104. W fazie rozruchu system PSIcontrol będzie działać równolegle z poprzednim systemem; w oparciu o bezpieczny protokół IEC-104, stanowiący niezależny element pośredniczący pomiędzy systemem sterowania, a kontrolerami IEC-104, zapewniając tym samym redundantne połączenie z systemami sterowania oraz zdalnymi urządzeniami końcowymi (RTU), zgodnie z protokołem IEC-104.
 
Planowana jest również stopniowa integracja modułów aplikacji typu open source z platformy openKONSEQUENZ. Stowarzyszenie to, której Netz Leipzig GmbH jest członkiem-założycielem, opracowuje modułowe i niezależne od producenta oprogramowanie typu open source software na potrzeby operatorów sieci dystrybycyjnych. (www.openkonsequenz.de)
 
Netz Leipzig GmbH to spółka zależna w 100% od przedsiębiorstwa Stadtwerke Leipzig GmbH. Sieć w Lipsku obejmuje około 4900 km sieci elektroenergetycznej, gazowej i zdalnie sterowanej sieci ciepłowniczej oraz 387.000 liczników.