Paryska sieć energetyczna sterowana przez system PSI

PSI Software AG otrzymała od firmy Enedis zlecenie aktualizacji obecnego systemu zarządzania paryską siecią elektroenergetyczną.

Nowy system będzie obejmować dodatkowe funkcje dostosowane do specjalnych wymogów paryskiej sieci rozdziału energii elektrycznej (topologia sieci pierścieniowej) i spełniać bardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 
Operator sieci dystrybucyjnej Enedis dostarcza energię elektryczną do 2,1 miliona mieszkańców metropolii paryskiej, zużywających 14.000 GWh energii rocznie. Rozdzielczą sieć elektroenergetyczną w Paryżu zaprojektowano przy założeniu wysokiej redundancji (nadmiarowości) w celu zminimalizowania przerw w zasilaniu. Paryż otacza linia elektroenergetyczna o napięciu 400kV, od której promieniście rozchodzą się linie kablowe 225kV prowadzące do centrum miasta. W ponad 30 stacjach transformatorowych napięcie jest przekształcane na 20kV i rozprowadzane do odbiorców za pośrednictwem linii równoległych. Sieć niskiego napięcia zasilana jest przez kilka tysięcy podstacji. System sterowania siecią jest również systemem nadmiarowym, obejmującym połączone centra sterowania z wieloma stacjami roboczymi.


Obecny system zarządzania siecią elektroenergetyczną DANY4 został zainstalowany przez PSI w 2008 roku. Wersja PSIcontrol 4.5 została opracowana w oparciu o wytyczne Białej Księgi BDEW, aby spełnić wymogi standardów bezpieczeństwa informacji w sieciach IT, co zapewnia zgodność z wytycznymi normy ISO 27001.