Ogłoszenie Zarządu PSI SmartGrid Sp. z o.o. o połączeniu spółek

Zarząd spółki PSI SmartGrid Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 500 § 21  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 23 października 2019 roku został uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia spółki PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmująca) ze spółką PSI SmartGrid Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PSI Polska Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

 

Plan połączenia znajduje się tutaj