Ogłoszenie o połączeniu spółek PSI Polska sp. z o.o. z PSI SmartGrid sp. z o.o.

Zarząd spółki „PSI Polska” sp. z o.o., informuje, o dokonanym połączeniu spółek PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką PSI SmartGrid sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie nastąpiło na zasadzie przejęcia spółki PSI SmartGrid sp. z o.o. przez PSI Polska sp. z o.o. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28.02.2020, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie na PSI Polska sp. z o.o. całego majątku spółki PSI SmartGrid sp. z o.o.

Z dniem dokonania wpisu do rejestru KRS, 28.02.2020 r., PSI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka PSI SmartGrid sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym nastąpiło wykreślenie Spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS, co oznacza, iż na mocy art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przejmująca, tj. „PSI Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Jednocześnie Zarząd Spółki przejmującej informuję, iż od dnia połączenia obowiązują dane Spółki przejmującej (w tym numer NIP, Regon oraz wszystkie pozostałe dane rejestrowe) i wszystkie faktury powinny być wystawiane na PSI Polska Sp. z o.o.

 „Zakończona, pełna integracja naszych podmiotów gospodarczych zapewnia połączenie wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia obu firm. Dzięki temu połączeniu PSI Polska sp. z o.o. obecnie  dysponuje potencjałem ekonomicznym i wytwórczym, niespotykanym dotąd na polskim rynku dostawców systemów klasy SCADA dla sektora energetycznego” - powiedział Wiktor Kabatc, Dyrektor Sprzedaży, Zarządzanie energią, gaz, ropa naftowa w PSI Polska.