Nordzucker AG optymalizuje sieć logistyczną z PSIglobal

Usprawnione procesy logistyczne zmniejszają koszty produkcji i dostaw.

Dzięki wdrożeniu PSIglobal, firma Nordzucker AG z siedzibą w Braunschweig może organizować dostawę surowców do swoich fabryk  uwzględniając zdolności produkcyjne, zaopatrzenie, koszty transportu. PSIglobal pozwoli firmie Nordzucker na pozyskanie dodatkowych, wcześniej niemożliwych do osiągnięcia oszczędności.

Podczas opracowywania nowego modułu oprogramowania skoncentrowano się na wymaganych funkcjach i algorytmach optymalizacji produkcji i logistyki w codziennych operacjach biznesowych.
PSIglobal w czasie rzeczywistym otrzymuje od systemu SAP kluczowe dane dot. zdolności produkcyjnych i  zapotrzebowania na surowce z różnych zakładów Nordzucker oraz bieżące i  przewidywane plony zbiorów buraków cukrowych od dostawców. Na tej podstawie PSIglobal oblicza najbardziej opłacalną konfigurację urządzeń produkcyjnych z  uwzględnieniem określonych parametrów. Algorytm ma zastosowanie zarówno przed kampanią buraczaną w  celu wyboru najbardziej efektywnych kosztowo kontraktów na dostawę buraków jak i  w  trakcie kampanii, w  celu kontroli procesów związanych z dostawami buraka cukrowego.
 
Wymiana danych pomiędzy systemem PSIglobal a systemem SAP ERP w  Nordzucker odbywa się za pośrednictwem interfejsu przy użyciu procesu SAP Integration Process (PI). Wyniki planowania obliczone przy użyciu modułu optymalizacji mogą być przez dział logistyki Nordzucker analizowane w  dowolnym momencie. Algorytmy optymalizacji pozwalają na ważenie parametrów zgodnie z  wymaganiami Nordzucker i pozwalają na dalsze rozwijanie systemu zgodnie z  zapotrzebowaniem.
 
Optymalizacja logistyki z wykorzystaniem PSIglobal została uruchomiona w Nordzucker pod koniec maja 2017 roku.

PSIglobal to oprogramowanie do strategicznego planowania sieci logistycznej, prowadzenia analiz dotyczących wydajności i poziomu kosztów, a  także ciągłej optymalizacji łańcucha dostaw. Rozwiązuje problemy o charakterze strategicznym, jak i  taktycznym, za pośrednictwem dedykowanych funkcji i  modułów informatycznych. Tym samym jest narzędziem do planowania, optymalizacji i kontroli dla konkretnego łańcucha dostaw, stanowiąc alternatywę lub uzupełnienie zewnętrznych usług doradczych, nie tylko w  długookresowym, ale także średnio- i  krótkoterminowym planowaniu.