Dobre wyniki Grupy PSI za rok 2017

- Wzrost sprzedaży o 5% do poziomu 186,1 mln EUR

- Wzrost EBIT o 13% do poziomu 13,4 mln EUR

- Planowany wzrost dywidendy do 0,23 EUR

Wskaźnik KPI 1 sty – 31 gru 20171 sty – 31 gru 2016Zmiana
Sprzedaż186 096

176 854

5,20%
EBIT13 36511 83512,90%
Wynik netto Grupy9 4978 55111,10%
Zysk na akcję, EPS (EUR)0,610,5514,60%

Grupa PSI Software AG odnotowała wzrost wyniku operacyjnego (EBIT) za rok obrotowy 2017 do poziomu 13,4 mln EUR (31 grudnia 2016: 11,8 mln EUR). Wynik netto Grupy wzrósł do 9,5 mln EUR (31 grudnia 2016: 8,5 mln EUR), przy jednoczesnym wzroście zysku na akcję (EPS) do 0,61 EUR (31 grudnia 2016: 0,55 EUR). Sprzedaż osiągnęła poziom 186,1 mln EUR, co stanowi wzrost o 5,2% rok do roku (31 grudnia 2016: 176,9 mln EUR). Głównym kołem napędowym tego wzrostu było oprogramowanie dla produkcji i logistyki oraz zarządzania infrastrukturą. Wartość nowych zamówień sięgnęła 190 mln EUR, o 4,4% więcej niż w roku ubiegłym (31 grudnia 2016: 182 mln EUR), a wolumen zamówień ogółem na koniec 2017 roku wyniósł 128 mln EUR i był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (31 grudnia 2016: 129 mln EUR).

W sektorze energetycznym (sieci elektroenergetyczne, obrót energią) sprzedaż utrzymała się na stałym poziomie 69,2 mln EUR pomimo trudnego roku niepewności regulacyjnej w sektorze w Niemczech; wynik operacyjny wzrósł o 3,4% do 6,0 mln EUR (31 grudnia 2016: 5,8 mln EUR). W sektorze energii elektrycznej Grupa PSI odnotowała również dalszy wzrost nowych zamówień, sprzedaży i zysków, przy jednoczesnym ożywieniu w segmencie sieci gazowych i rurociągów paliwowych po ubiegłorocznych spadkach cen ropy. PSI planuje szybszy wzrost w 2018 roku na fali trendów związanych z inteligentnymi sieciami dystrybucyjnymi, usługami zarządzania siecią, decentralizacją zarządzania siecią, a także trendem łączenia sektorów oraz rozwojem infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Sprzedaż w sektorze produkcji przemysłowej (surowce, metalurgia, motoryzacja, logistyka) wzrosła o 9,1% do poziomu 91,9 mln EUR (31 grudnia 2016: 84,2 mln EUR), a zysk operacyjny wzrósł o 21,1% do 8,6 mln EUR (31 grudnia 2016: 7,1 mln EUR). W obszarze wydobycia surowców uzyskano zatwierdzenie dla systemu kontroli wydobycia kopalin, co przełożyło się na poprawę wyników. W branży produkcji metali Grupa PSI kontynuowała wdrożenia u dużych klientów korporacyjnych, podpisała nowe znaczące kontrakty z dotychczasowymi kontrahentami (szczególnie na rynku północnoamerykańskim i chińskim), a także odnotowała istotny wzrost nowych zamówień, sprzedaży i zysków.

W obszarze produkcji i logistyki opracowano pakiet oprogramowania oparty na koncepcji Przemysłu 4.0 służący do optymalizacji produkcji pojazdów z napędem elektrycznym w oparciu o platformę oprogramowania Grupy. Branża motoryzacyjna i przemysłowa odnotowały dalszy wzrost zysków pomimo znacznych inwestycji w zupełnie nowy system realizacji produkcji (MES) opierający się na modułach systemu SCADA i ASM. W logistyce Grupa PSI również odnotowała dynamiczny wzrost, poprawiła zyskowność i podpisała umowę z jednym z największych niemieckich operatorów logistyki.
W sektorze infrastruktury publicznej (transport publiczny) sprzedaż wzrosła o 6% do poziomu 24,9 mln EUR (31 grudnia 2016: 23,5 mln EUR). W Azji Południowo-Wschodniej Grupa PSI kontynuuje ekspansję w obszarze produktów wysokomarżowych, szczególnie w sektorach SmartCity, gazu i logistyki.
 
W 2017 roku, Grupa PSI kontynuowała technologiczną i operacyjną transformację spółki w międzynarodowy koncern tworzący oprogramowanie zapewniające kontrolę i optymalizację przepływu energii i materiałów.


„Dzięki wcześniejszej modernizacji portfolio produktów, grupa PSI Software potrafiła wykorzystać dobrą koniunkturę rynkową w strefie EU i zwiększyła w 2017 r. wartość pozyskanych zleceń, przychody i zyski. W największym stopniu dotyczyło to obszarów zarządzania produkcją i logistyką. Podobny trend widzimy w Polsce, gdzie zwiększone wydatki konsumpcyjne Polaków wymuszają od podmiotów, szczególnie tych działających na rynku detalicznym i e-commerce, modernizację procesów i systemów logistycznych. Dla liderów rynku, mających szczególnie wysokie wymagania dotyczące funkcjonalności i jakości systemów IT, PSIasm i PSIwms stały się systemami pierwszego wyboru. Do przyszłych użytkowników systemu PSIwms dołączyły: Empik S.A. – największy w kraju dystrybutor książek i muzyki oraz CCC S.A. – największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Centralnej. Oprócz walki o nowe zlecenia, podmioty na rynku IT konkurują również o specjalistów. Rosnące koszty na rynku pracy IT powodują, że wielu konkurencyjnych podmiotów, szczególnie tych mniejszych, nie będzie stać na modernizację swoich produktów. Klienci myśląc o bezpieczeństwie inwestycji i rozwoju biznesu, coraz większą uwagę przywiązują do jasnej strategii rozwoju produktów dostawców IT i ich potencjału finansowego i ludzkiego. Postrzegamy to jako szansę na dalsze zwiększenie naszych udziałów rynkowych.” – mówi Arkadiusz Niemira, Prezes PSI Polska.