Prekonfigurowany system w dwa miesiące – nowa metodologia wdrażania WMS

02.11.2021 - Zarządzanie magazynem

Na podstawie wieloletniego doświadczenia firma PSI Polska opracowała nowe podejście do wdrożenia oprogramowania WMS. Priorytetem jest tu sprawne i szybkie wprowadzenie rozwiązania do magazynu, w miejsce długiego procesu analizy i czasochłonnego dostosowania systemu pod indywidualne procesy. Celem takiego podejścia jest udostępnienie systemu pracownikom magazynu jak najszybciej.

Zasada Pareto w magazynie

W znacznej większości magazynów, blisko 80% zachodzących procesów jest do siebie mocno podobnych. Przed wdrożeniem systemu poświęca się często bardzo dużo czasu na dostosowanie go do unikalnych rozwiązań technicznych czy organizacyjnych, które sumarycznie stanowią jednak tylko 20% ogółu procesów. To wydłuża czas i zwiększa koszty wdrożenia, a ostatecznie i tak następuje dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb konkretnego magazynu.

Szybkie wdrożenie

Jak powstała nowa metodologia? Klientowi PSI Polska zależało na sprawnej implementacji systemu WMS, aby pracownicy magazynu mogli szybko rozpocząć pracę z nowym narzędziem. Pojawił się pomysł wdrożenia systemu WMS w standardowej konfiguracji, dostosowanej pod branżę dla e-commerce. Wraz z gotową konfiguracją procesów przygotowano pakiet pod nazwą PSIwms Omnichannel obejmujący skonfigurowane oprogramowanie WMS, wraz z towarzyszącym zestawem usług i niezbędną dokumentacją.

„Dzięki wdrożeniu PSIwms Omnichannel, cały proces obejmujący warsztaty szkoleniowe, uzgodnienie zmian w konfiguracji wynikających ze specyfiki konkretnego magazynu, instalację i wsparcie przy rozruchu systemu, zajął zaledwie dwa miesiące” – komentuje Piotr Picyk, Dyrektor Sprzedaży w PSI Polska  

Wdrożenie oprogramowania WMS na podstawie zdefiniowanego schematu można porównać do projektowania i budowy domu. W przypadku indywidualnego projektu znacznie wzrasta zarówno koszt, jak i czas przygotowania. Jednak gdy skorzystamy z doświadczenia innych i wykorzystamy zweryfikowany już u innych klientów projekt, możliwe jest skrócenie czasu budowy. Oszczędzamy pieniądze, mamy też w dalszym ciągu możliwość aby zadbać o dopasowanie gotowego schematu do indywidualnych potrzeb naszej rodziny. Podobny model zastosowany został przy wdrażaniu PSIwms Omnichannel.

Porównanie PSIwms Omnichannel do tradycyjnego wdrożenia
Porównanie PSIwms Omnichannel do tradycyjnego wdrożenia

Dostosowany, choć prekonfigurowany

Na przykładzie sprawnego wdrożenia systemu PSIwms wg metodyki Omnichannel dla Klienta PSI Polska, można zauważyć, że bazowanie na doświadczeniu sprawdzonego partnera pozwala zoptymalizować serię procesów. Prezentacja, wstępna konfiguracja oraz etap instalacji, szkolenia, uruchomienia i dostosowania systemu został zrealizowany w zaledwie dwa miesiące. Wspomniany Klient wymagał rozbudowanego rozwiązania, co wynikało z charakterystyki jego branży. Magazyn zawiera dużą ilość SKU w relatywnie niewielkich ilościach. Cechą charakterystyczną modelu biznesowego klienta jest założenie, że towar powinien jak najmniej czasu spędzić w magazynie i być sprawnie zostać dostarczony na półkę sklepową. Kolejną specyficzną cechą jest fakt, że towar podlega szczegółowej kontroli jakości, w procesie występują także usługi dodatkowe (VAS). Powyższe uwarunkowania zaowocowały dużą złożonością procesu. Proces jest wymagający i musi być odpowiednio zoptymalizowany.

PSI Polska oprócz obsługi typowych, standardowych procesów przyjęcia, zamagazynowania, kompletacji, pakowania i wysyłki towaru, wdrożyło w tak krótkim czasie także elementy systemu wspierające zaawansowane procesy kontroli jakości, uszlachetniania, ręcznego sortowania oraz cross-dockingu. Ze względu na konieczność ciągłej kontroli kosztów logistycznych system PSIwms dostarcza szczegółowe dane do przekrojowych analiz kosztów oraz wydajności. Procesy i obszary magazynowe przygotowane w konfiguracji PSIwms Omnichannel, zostały także rozszerzone o dodatkowe elementy konfiguracji, na bazie najlepszych praktyk zebranych przez zespoły PSI.

Zaufanie procentuje

 „Proces uruchomienia systemu w magazynie został wdrożony w dwa miesiące dzięki całkowitemu zaufaniu Klienta zarówno do PSI Polska, jak i naszego produktu – systemu PSIwms. Dla porównania, przy tradycyjnym modelu wdrożenia popartym analizami, implementacja systemu w tak zaawansowanym magazynie zajmuje od 7 do 12 miesięcy. Klient zdecydował się na zastosowanie standardowych procesów bez indywidualnego programowania opierając się na naszym doświadczeniu” – komentuje Sławomir Budzaj, Kierownik Centrum Kompetencji WMS w PSI Polska.

Kluczem do tak sprawnego uruchomienia oprogramowania okazało się postępowanie według sprawdzonego modelu i ograniczenie do minimum zmian wprowadzanych do konfiguracji systemu. Takie podejście pozwala zaoszczędzić: ok. 70% kosztów usług i znacznie skrócić czas wdrożenia, dzięki zaufaniu Klienta udało się zoptymalizować także etap testów. W konsekwencji obniżono koszt całego projektu.