Ścieżki kariery w PSI Polska

23.03.2017 - Praca w PSI

ścieżki_kariery

Na rozmowach kwalifikacyjnych często pada pytanie: Jak widziałbyś swoją karierę za 5 lat? Spokojnie, takich pytań kandydatom nie zdajemy.

Start kariery w PSI

Dbamy o to, aby nasi przyszli i obecni pracownicy mieli jasny obraz tego, w jakich kierunkach mogą się rozwijać. Dlatego wdrożyliśmy w PSI Polska ścieżki kariery.

Zatrudniamy osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, rozpoczynają u nas pracę również kandydaci tuż po studiach. Zależy nam na ludziach, dla których domena, w której działa PSI – czyli projekty realizowane dla branży energetycznej, produkcyjnej, logistycznej i transportu publicznego są interesujące. I którzy właśnie w tym obszarze chcą się rozwijać, poznając i doskonaląc nasze know-how. Ścieżka kariery dla konsultantów i inżynierów oprogramowania jasno określa możliwości awansu, a są one ściśle powiązane nie tylko z doświadczeniem zawodowym, ale również z oceną realizacji zadań i rozwoju kompetencji.

Ścieżka ekspercka

Klasyczna u nas ścieżka ekspercka dla inżynierów oprogramowania prowadzi od stanowiska Młodszego Inżyniera Oprogramowania, poprzez role Inżyniera Oprogramowania, Starszego Inżyniera Oprogramowania, aż po Głównego Inżyniera Oprogramowania. To droga dla tych programistów, którzy chcą po prostu programować i tworzenie najlepszej jakości kodu jest dla nich zawodowym wyzwaniem. Analogicznie jest w przypadku konsultantów. Tutaj również mniej doświadczone osoby startują na stanowisku Młodszego Konsultanta, aby potem obejmować rolę Konsultanta, Starszego Konsultanta i Głównego Konsultanta. Awans w naszej firmie nie oznacza tylko i wyłącznie pięcia się po drabinie rozwoju zawodowego w górę, aż do stanowisk eksperckich. Możliwości jest więcej.

Ścieżka managerska

Kolejna opcja to stanowiska managerskie, związane z zarządzaniem obszarem lub zespołem. Wiąże się to z koniecznością posiadania kompetencji zarządczych - wspierania zespołu w osiąganiu celów, delegowania zadań, zarządzania przepływem informacji i udzielania informacji zwrotnej, a także motywowania, inspirowania i wspierania inicjatyw członków zespołu. Dużo tego? Tak. Osoba na stanowisku managerskim powinna przejmować pełną odpowiedzialność za realizację celów w ramach swojego obszaru i dbać o wysoką jakość projektów realizowanych dla Klientów. Dlatego nasze wymagania w stosunku do managerów są tak wysokie.

Ścieżka projektowa

Inna możliwość zawodowego rozwoju w PSI to funkcje kierownicze w obszarze realizacji projektów, obejmowane czasowo. Bycie project managerem wiąże sie z koniecznością posiadania konkretnych kompetencji, w tym zdolnością do radzenia sobie w projektach międzydziałowych i gotowością do brania całościowej odpowiedzialności za wybrane obszary projektu lub cały projekt od strony technicznej.

Rozmowy o karierze

Tradycyjnie raz do roku podsumowujemy w zespołach roczną pracę i zrealizowane w tym czasie cele, a także zdobyte nowe doświadczenia i rozwinięte kompetencje. To czas dla pracownika na sprawdzenie, w jakim miejscu zawodowo się znajduje i w którą stronę chce iść dalej. Dzięki temu, że ścieżki kariery są u nas jasno zdefiniowane wiemy, jakie kryteria muszą być spełnione przez pracownika, aby mógł awansować na inne - eksperckie, managerskie lub projektowe -  stanowisko.

Baner ścieżki kariery

Chcesz porozmawiać o karierze w PSI Polska?

Napisz do nas na rekrutacja@psi.pl