Blog PSI Polska

Re Alloys stawia na system PSIscada

17.02.2023 - Case study

Wdrożenie SCADY bazującej na systemie PSIprins.

Re Alloys – wiodący producent żelazostopów, wdrożył narzędzia typu SCADA dla nadzoru i sterowania instalacjami elektroenergetycznymi. System informatyczny wraz z całą infrastrukturą sprzętową dostarczyła spółka PSI Polska. Nowe rozwiązania procesowe pozwolą Re Alloys na obniżenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie uzysku pierwiastka podstawowego – krzemu.

W ramach prowadzonego przez Re Alloys projektu dot. opracowania i wdrożenia innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu realizowana jest modernizacja elektroenergetycznego systemu centralnej sygnalizacji i sterowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do realizacji tego zadania wybrano firmę PSI Polska.

Postawiono na wdrożenie SCADY bazującej na systemie PSIprins. System składa się z kilku modułów umożliwiających nadzorowanie i archiwizację procesu, który zarządza siecią elektroenergetyczną zakładu. Zadaniem PSI Polska było nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie centralnego SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru), ale także dostawa i montaż komponentów automatyki, niezbędne pomiary oraz uruchomienie całego systemu. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla użytkowników oraz administratorów. Postawiono na dużą samodzielność użytkowników - po serii szkoleń pracownicy Re Alloys mogą samodzielnie projektować sieć poprzez dodawanie kolejnych elementów i uruchamianie ich w systemie. 

W ramach realizowanego projektu przygotowano dwa stanowiska dyspozytorskie: sześciomonitorowe i dwumonitorowe. Stanowiska są równoprawne, co oznacza, że posiadając odpowiednie uprawnienia z każdego z nich, można zarządzać procesem, jak również wykonywać data engineering czy czynności administracyjne. Do systemu są podłączane (po wcześniejszej edycji) kolejne stacje oraz obiekty elektroenergetyczne.

„Niezwykle istotne w tym projekcie było bezpośrednie, cyfrowe włączenie urządzeń rozdzielni do systemu PSIprins z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego IEC 61850. Taka integracja, poprzez rezygnację ze stosowanych do tej pory koncentratorów danych, znacznie poprawiła bezpieczeństwo zarządzanej sieci. Dała także możliwość zastosowania Centralnego Rejestratora Zakłóceń PSIcta, który zbierając automatycznie pliki COMTRADE zapewnia ich szybką analizę oraz optymalizuje centralne zarządzanie EAZ” – mówi Mariusz Klimek, Dyrektor ds. Systemów Zarządzania Energią w PSI Polska”

Projekt obejmował także dostawę sterowników obiektowych i wyposażenie dyspozytorni w pulpit dyspozytorski. Aby umożliwić połączenie pomiędzy rozdzielnią a miejscem, w którym znajduje się nastawnia (dyspozytornia), na traktach kablowych zostały ułożone światłowody. Istotnym elementem projektu było także wdrożenie zintegrowanego Symulatora Treningowego, który umożliwia szkolenie dyspozytorów. Obecnie pozostaje jeszcze do realizacji integracja z systemem piecowym, ale prace w tym zakresie muszą być skoordynowane z harmonogramem planowych wyłączeń obiektu.  

„PSI Polska dzięki swoim kompleksowym rozwiązaniom stanowiącym niezbędne uzupełnienie instalacji systemu nadrzędnego zapewniła nam solidną podstawę do realizacji kolejnych innowacyjnych projektów, które przełożą się na zmniejszenie energochłonności produkcji w procesie podstawowym realizowanym w piecach elektrycznych oraz zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej w celu realizacji głównego celu biznesowego. Dzięki wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w nowoczesne rozwiązania, nasze zespoły będą funkcjonowały efektywniej” – mówi Dawid Majcher, p.o. Kierownik ds. elektrycznych w przedsiębiorstwie Re Alloys.

Re Alloys jest jedynym w Polsce producentem żelazostopów, a w Europie jednym z największych. Misją spółki jest efektywne wytwarzanie wysokojakościowych produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Silne ukierunkowanie na stały rozwój oraz wieloletnia współpraca z największymi jednostkami naukowymi w Polsce umożliwia wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarówno w zakresie doskonalenia procesu produkcyjnego, jak i wprowadzania na rynek unikatowych w skali światowej produktów. Podstawowym założeniem strategii rozwoju Re Alloys jest dążenie do osiągnięcia zero-emisyjności poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w energetykę wiatrową.

Re Alloys należy do Grupy kapitałowej Luma Holding, która inwestuje w zrównoważone przedsiębiorstwa budujące długotrwałą wartość w oparciu o solidne fundamenty ESG.