Quality Manager w świecie agile

21.03.2017 - Zarządzanie projektami IT, Praca w PSI

Quality Manager w świecie agile

Zanim sam zostałem Quality Managerem, zarządzanie jakością kojarzyło mi się z niezbyt ciekawymi zadaniami smutnego pana od dokumentów i norm.

 

Gdy dołączyłem do zespołu PSI, przekonałem się o tym, jak ciekawa może być taka rola i jak bardzo mogę przyczynić się do wdrażania zwinnych praktyk zarządzania projektami oraz produktami.

Aby jednak opowiedzieć o zarządzaniu jakością w kontekście agile, wyjaśnić muszę jak rozumiemy jakość, oraz jak wygląda praca zwinna w naszej organizacji.

Czym jest dla nas jakość i zwinność?

Kiedy pytam ludzi „Czym jest jakość?”, odpowiedź najczęściej brzmi „To zależy”. I jest to prawidłowa odpowiedź. Jakość jest pojęciem na tyle subiektywnym, że próby jednoznacznego określenia, czym ona właściwie jest, dają bardzo różne wyniki. Spotkałem się nawet ze stwierdzeniem „nie ma czegoś takiego jak jakość, ponieważ nie można jej zdefiniować”.

Aby móc zarządzać jakością, podjęliśmy jednak próbę jej określenia. Jakość rozumiemy więc jako równowagę między tym, co ważne od strony technicznej (jakość wewnętrzna) i tym, czego biznesowo oczekuje klient (jakość zewnętrzna). Obie strony w tym rozróżnieniu są ze sobą silnie powiązane i o każdą trzeba równie mocno zadbać.

Scrum, kanban, czy...?

PSI nie korzysta z konkretnych metodyk jak Scrum, czy Kanban – z tych metod wybieramy natomiast najlepsze praktyki, które sprawdzają się w przypadku tworzenia oprogramowania dla branży przemysłowej, czy logistycznej.  Zależnie od potrzeb, na własne potrzeby adaptujemy więc podział pracy na sprinty, częste spotkania statusowe, retrospektywy. Ważne, by spełnić najważniejsze założenie zwinności – dowieźć jak największą wartość, w jak najkrótszym czasie.

Jak połączyć Agile i jakość?

Metodyki zwinne, dają nam narzędzia pomagające zarządzać ryzykiem, planować zadania, czy właśnie skupiać się na poprawie jakości. Najpopularniejszy zwinny framework – Scrum – jest wszak implementacją przyrostowego myślenia o jakości, znanego jako cykl Deminga (PDCA). Agile jest więc świetnym obszarem do zagospodarowania przez zarządzających jakością.

Quality Manager, w przypadku PSI, spełnia więc rolę kogoś, kogo określić można jako centralny Agile Coach. Dba o procesy, szkolenia, wspiera zespoły, gdy tylko tego potrzebują. W odróżnieniu od organizacji pracujących w typowym Scrumie, gdzie każdy z zespołów ma swojego Scrum Mastera, PSI korzysta z wiedzy i doświadczenia właśnie Quality Managerów, którzy zamiast pracy z konkrentym teamem, wspierają wszystkich naszych ludzi.

Quality Manager w PSI

Do zakresu obowiązków Quality Managera należy więc kontrola i rozwój procesów, właścicielstwo systemów firmowych jak JIRA i Confluence, wsparcie zespołów na żądanie i audyty. Przy okazji wykonywania każdego z nich, skutecznie udaje nam się wdrażać coraz więcej elementów zwinności do codziennej pracy projektowej. Jako przykład, mogę podać stworzenie konfiguracji JIRA (opartej na metodyce Kanban) dla zespołów obsługujących zgłoszenia kilkunastu klientów na raz, lub prowadzenie cyklicznych spotkań z jednym z naszych ekspertów systemów SCADA, na których przekazuję wiedzę o sposobach zwinnego zarządzania produktem w roli Product Ownera.

Don’t fear the audit

Jednym z ważniejszych obowiązków QM w PSI jest przeprowadzanie audytów projektów. Jest to spotkanie z Project Managerem, po którym diagnozowany jest stan projektu: jego status, kondycja finansowa, stan osobowy, komunikacja z klientem i wszelkie inne wyznaczniki pomagające ustalić co dzieje się w projekcie. Niezwykle istotne jest, by takie spotkanie przeprowadzić w sposób przyjazny dla osoby audytowanej. Audytor musi zadbać o odpowiednią atmosferę spotkania, kierunkować rozmowę w odpowiednią stronę – w skrócie, dbać o to by zebrać jak najwięcej informacji, w sposób jak najmniej inwazyjny. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w którym (oprócz oceny poszczególnych obszarów projektu) QM wyznacza zadania mające na celu poprawę jakości (rozumianej jak wyżej). Zadania przypisywane są najczęściej do kierownika projektu i jest to kolejne miejsce, w którym możemy wdrożyć dobre praktyki zarządzania. Może to być sugestia zmniejszenia zadań, przeprowadzenia retrospektywy, czy wdrożenia wizualizacji procesu w JIRA. Oczywiście QM zawsze wspiera w wykonaniu tych zadań.

Po prostu nastaw się na jakość

Aby jednak opisane obowiązki wykonywać jak najlepiej, niezwykle istotne  nastawienie osób zarządzających jakością. Jak w każdej dużej organizacji, bardzo ważne są upór i wiara we własne kompetencje. Jedną z zasad, którymi się kierujemy jest maksymalizacja transparentności pracy. Ma być ona niezauważalna dla pozostałych pracowników, mają jedynie korzystać z jej efektów. Kluczowe jest też, dążenie do maksymalnego uproszczenia procesów , czyli KISS (Keep It Simple Stupid) jest dla nas zawsze przyjemniejsze niż KICK (Keep It Complex Kamikaze).

Autor: Piotr Pilakowski, Młodszy Kierownik ds. jakości PSI Polska Sp. z o.o.