Blog PSI Polska

Płynna logistyka produkcji z systemem WMS

21.03.2018 - Zarządzanie produkcją, Zarządzanie magazynem

Płynna logistyka produkcji

Płynne zaopatrzenie produkcji w surowce i komponenty, a następnie dostarczenie wyrobów gotowych zgodnie z oczekiwaniami klienta, to główne cele, które stawiają sobie menedżerowie logistyki.

Różne rodzaje produkcji – odmienne wyzwania dla logistyki

W prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach produkcyjnych coraz częściej stosowane rozwiązania klasy ERP okazują się niewystarczające do sprawnej realizacji zadań logistycznych w obszarze produkcji. Jaki system wybrać, aby sprostać wyzwaniom logistyki produkcji? Jakie funkcje systemu są niezbędne do zapewnienia efektywnej pracy magazynu w przypadku produkcji na zamówienie lub na magazyn?

PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIEPRODUKCJA NA MAGAZYN
Monitorowanie pochodzenia komponentów w sytuacji dokonywania napraw oraz konserwacji
Dużo komponentów niezbędnych do produkcji wymaga sprawnego zarządzania magazynem surowcówDuża różnorodność produktów wymaga sprawnego zarządzania magazynem wyrobów gotowych, tak, aby nie był „wąskim gardłem” logistyki dystrybucji
Konieczność kompletowania np. części pod poszczególne etapy procesu produkcyjnegoŁączenie wyrobów w zestawy pod konkretne zamówienia odbiorcy, albo wręcz kompletacja na linie montażowe

 

System zarządzania magazynem dla wymagających

System informatyczny klasy WMS jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem, które ma pomóc w usprawnieniu organizacji pracy magazynów zaopatrujących produkcję oraz magazynów wyrobów gotowych. Złożoność procesów logistycznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach skłania menedżerów do poszukiwania najbardziej zaawansowanych rozwiązań, posiadających funkcje dopasowane do wymagań przemysłu. Poniżej omówimy funkcje, które są kluczowe dla organizacji procesów produkcyjnych: cross-docking, just-in-time i just-in-sequence, traceability, kitting.

1. Cross-docking, czyli przeładunek kompletacyjny

System cross-dockingu znacznie skraca czas dostawy surowców na produkcję, ponieważ daje możliwość przeładowania lub przepakowania komponentów i dostarczenia ich ze strefy wydania bezpośrednio na linię produkcyjną bez potrzeby wcześniejszego składowania.

2. Just-in-time i just-in-sequence

Już na etapie przygotowania dostawy na produkcję system uwzględnia czas w jakim dane półprodukty powinny zostać skompletowane, aby zapewnić płynność produkcji. Co istotniejsze dodatkowo kompletuje je w taki sposób, aby zasiliły produkcję we właściwej kolejności.

3. Kitting, czyli montaż zestawów

Kitting polega na grupowaniu, pakowaniu i łączeniu komponentów w zestawy przed dostarczeniem do produkcji, według listy materiałowej (BOM). Zestaw może być dostarczony bezpośrednio na linie produkcyjne lub zamagazynowany do późniejszego wykorzystania.

4. Traceability

Jest to funkcja śledzenia wszystkich komponentów użytych w produkcji. Pozwala na wgląd w ich historię na każdym etapie produkcji. Dzięki danym na temat dostawcy, serii, daty przydatności, sprawniej przebiega proces naprawy lub konserwacji wyrobów w przyszłości.

 

5. Algorytmy optymalizacyjne

Zaawansowany system zarządzania magazynem (np. PSIwms), powinien posiadać zestaw algorytmów wykorzystujących algorytmy matematyki wyższej do optymalizowania złożonych procesów logistycznych. Na czym polega działanie algorytmów w praktyce? System, uwzględniając szereg różnorodnych kryteriów, realizuje  w sposób automatyczny część zadań, których złożoność przekracza możliwości analityczne człowieka:

  • automatycznie wybiera strefę składowania, tak, aby skrócić czas kompletacji zlecenia i optymalnie wykorzystać przestrzeń w magazynie,
  • dynamicznie przydziela zadania magazynierom, aby wykonywali zadania w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu zwiększa się efektywność ich pracy,
  • optymalnie wykorzystuje przestrzeń załadunkową umożliwiając zrealizowanie większej liczby dostaw w jednym transporcie.

Czy warto inwestować w system WMS, aby usprawnić logistykę produkcji?

Odpowiedź zawsze będzie zależała od skali działania przedsiębiorstwa, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jeśli płynne dostarczenie surowców i komponentów na produkcję zmniejszy czas przestojów produkcyjnych, a firma dynamicznie się rozwija i szuka rozwiązań zwiększających moce produkcyjne, wówczas zaawansowany system WMS jest wręcz niezbędny do organizacji procesów magazynowych. Czas uzyskania zwrotu z inwestycji w system różni się w przypadku każdej firmy, ale zazwyczaj następuje już w ciągu 2 pierwszych lat użytkowania systemu. 

Zobacz również: