Nowa wersja PSIwms Release 2020

30.09.2020 - Zarządzanie magazynem

Najnowsza wersja systemu zarządzania magazynem PSIwms wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i mechanizmy uczenia maszynowego.  


Systematyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie go o nowe funkcje zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. Grupa PSI inwestuje 10 % swoich obrotów w badania i rozwój innowacji produktowych, dzięki czemu co roku powstaje nowa wersja systemu zawierająca istotne zmiany funkcjonalne i architektoniczne, a co 2-3 miesiące tzw. minor release zawierający drobne modyfikacje. Innowacje są wpisane w strategię PSI.

„Systemy klasy WMS powinny nadążać za dynamicznymi zmianami w logistyce. Dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami systemu zarządzania magazynem PSIwms, który w dużej mierze jest rozwijany przez zespół w Poznaniu. – powiedział Jerzy Danisz, Competence Center Manager WMS, PSI Polska.”

Nowa wersja PSIwms to nowe funkcje i liczne usprawnienia.

Digital Twin

Digital Twin to konfigurowalny transfer danych z systemu produkcyjnego do systemu testowego. Funkcja Digital Twin pozwala na wgranie na system testowy rzeczywistych danych produkcyjnych, z logiką zapewniającą spójność tych danych z systemem testowym oraz resetowanie danych do celów testowych. Testy akceptacyjne oraz szkolenia mogą być realizowane na danych rzeczywistych przy minimalnych kosztach migracji.

Activity tracking

Funkcjonalność Activity Tracking jest generycznym mechanizmem zapisującym zdarzenia biznesowe. Wybrane czynności w magazynie są rejestrowane w celu ich wykorzystania do raportowania i analiz przez użytkownika i zewnętrzne narzędzia typu Business Intelligence. Umożliwi to szczegółowe śledzenie operacji magazynowych w różnych kontekstach (np. zasobu, użytkownika lub procesu) oraz mierzenie wydajności pracowników i magazynu. Użytkownik może w prosty sposób skopiować dane z modułu Activity Tracking do arkusza kalkulacyjnego.

Optymalizacja list kompletacyjnych

Ciekawym rozwiązaniem w nowej wersji systemu PSIwms jest optymalizacja list kompletacyjnych z zastosowaniem algorytmu sztucznej inteligencji. Funkcja ta pozwala na wyznaczenie optymalnej ścieżki kompletacji dla danej pick-listy. Rozwiązanie zostało już wdrożone w Centrum Dystrybucyjnym LPP i w pierwszym okresie pomogło skrócić ścieżki kompletacyjne o 30%. Więcej informacji o tym rozwiązaniu można znaleźć tutaj.

Usprawnienia wersji na urządzenia mobilne

W nowej wersji pojawił się szereg usprawnień wersji PSIwms na urządzenia mobilne z systemem Android. Wygodne i szybkie dokumentowanie lub autoryzowanie operacji poprzez wykonywanie zdjęć, dołączanie podpisu oraz inne rozwiązania pozwolą użytkownikom na korzystanie z funkcjonalności systemu także z urządzeń mobilnych.