Blog PSI Polska

Logistyka w erze 4.0: cyfrowo zautomatyzowane procesy

17.05.2018 - Zarządzanie magazynem

Logistyka w erze 4.0

Logistyka 4.0 nabrała takiego samego znaczenia dla logistyki, jak Przemysł 4.0 dla fabryk . U podstaw nowych trendów w logistyce leży cyfryzacja i automatyzacja procesów, którazapewnia firmom nowe możliwości zwiększania efektywności łańcucha dostaw, integrację i optymalizację procesów logistycznych.

Moc danych

Założeniem logistyki 4.0 jest automatyzacja procesów, samokontrola i możliwość adaptacji do zmieniających się warunków. Jest to możliwe dzięki zbieraniu danych pochodzących z urządzeń bądź bezpośrednio od ludzi, ich analizie dzięki zaawansowanym algorytmom.  Obecnie logistyka nie ogranicza się już tylko do transportu towarów z miejsca na miejsce. Autonomiczne urządzenia transportowe, inteligentne systemy pozwalające na automatyzację magazynów i optymalizujące planowanie przepływu materiałów są ważnymi elementami rozwoju logistyki. Zautomatyzowane magazyny wyposażone w urządzenia automatyki magazynowej i inteligentne systemy informatyczne robią wielki krok w kierunku zwiększania wydajności, elastyczności i skuteczności nowoczesnej logistyki.

Wizja czy rzeczywistość?

Technologie tej futurystycznej wizji Logistyki 4.0 są już dostępne w wielu fabrykach, a komunikacja między urządzeniami staje się rzeczywistością. Wiele codziennych zadań pracowników magazynu jest optymalizowanych za pomocą najnowszych technologii, na przykład dzięki inteligentnym głosowym systemom kompletacji zamówień, okularom i innym rozwiązaniom, które mają pomóc pracownikom szybko i bezbłędnie skompletować zlecenia.

Ważnym elementem nowoczesnej logistyki są systemy transportowe, które mogą podejmować autonomiczne decyzje, np. za pomocą czujników optycznych, aby wybrać trasę przejazdu w oparciu o warunki otoczenia lub zdefiniowane zadania, które mogą być wykonywane w dowolnym momencie z dostępnych zasobów. Wykorzystanie transportów bezzałogowych, dronów, autonomicznych pojazdów powoli staje się rzeczywistością. W kwestii transportu, inteligentne ciężarówki, kontenery i palety otwierają nowe podejście do monitorowania.

Sensory i Internet rzeczy (IoT) umożliwiają raportowanie towarów po przekroczeniu wartości progowej takich jak np. temperatura lub natężenie światła. Również w przypadku działów zaopatrzenia coraz ważniejsze stają się czujniki i sposób ułatwiania monitorowania zapasów oraz automatycznej zmiany harmonogramu. Tak wszechstronna digitalizacja w każdym ogniwie w łańcuchu logistycznym z natury zwiększa ilość danych dostępnych w czasie rzeczywistym, umożliwiając w ten sposób transparenty obraz wszystkich procesów logistycznych. Wszystko to składa się na kompleksowe i wysoce elastyczne cyfrowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw zasilane autonomicznymi elementami.

Technologie Logistyki 4.0

Magazyn przyszłości to obiekt zautomatyzowany, reagujący w czasie rzeczywistym na zmiany w zamówieniach, dostępności zasobów magazynowych oraz produkcyjnych. Rozwiązania Internet of Things, pozwolą na samoorganizację procesów logistycznych w magazynie, czy zakładzie produkcyjnym. W magazynie przyszłości zupełnie zmieni się rola czynnika ludzkiego. Zautomatyzowane będą także sytuacje nieprzewidywalne i wyjątkowe. Obiekty przyszłości muszą odpowiadać na zwiększający się poziom indywidualizacji i zmienności dostaw, czy zaopatrzenia produkcji. Spowodowane to jest coraz wyższymi wymaganiami klientów końcowych. Obiekty będą zaopatrzone w technologie pozwalające na samoorganizację procesów logistycznych i automatyczną identyfikację produktów i surowców. Zapewnią automatyczny transport pomiędzy gniazdami kompletacyjnymi, czy produkcyjnymi.Logistyka 4.0 opiera się na wymianie danych, komplementarnych technologiach, takich jak GPS, kody kreskowe, kody DataMatrix, identyfikacja radiowa (RFID), elektronicznej wymianie danych (EDI), Internecie i inteligentnym oprogramowaniu wykorzystującym zaawansowane algorytmy matematyki wyższej.

Jak PSI wspiera Logistykę 4.0?

Grupa PSI od lat bierze udział w licznych projektach badawczych. W oparciu o najnowocześniejsze technologie PSI stabilnie rozwija innowacyjne funkcje, moduły i koncepcje biznesowe np. w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT). Chipy IoT (“iBeacony”) z mininadajnikami Bluetooth, stanowią podstawę rozwiązań już wykorzystywanych przez PSI w dziedzinie lokalizacji, nawigacji wewnątrzbudynkowej, wykrywania ruchu i wskazywania poziomu parametrów. Firma opracowała biznesowy model aplikacji do śledzenia przesyłek, „Smart Parcel", który umożliwia zbieranie i dostarczanie paczek oraz sterowanie ich ruchem dzięki zintegrowanym czujnikom rejestrującym ruch oraz informacjom o otoczeniu, takim jak zmiany temperatury lub położenia i przekazywanie ich lokalizacji w czasie rzeczywistym.

IT kluczem do Logistyki 4.0

W erze Logistyki 4.0 IT odgrywa kluczową rolę jako siła napędowa zmian, digitalizacji i innowacji. Można to zaobserwować w wielu obszarach działań w logistyce, szczególnie w szybko rozwijającym się sektorze e-commerce, który spowodował znaczne zwiększenie ilości przesyłek i skrócenie czasu dostawy. Logistyka 4.0 wymaga szybkiego przetwarzania informacji, łatwego dostępu, bezpieczeństwa i co najważniejsze, wszystkiego w jednym miejscu, a to mogą zapewnić zaawansowane systemy informatyczne. Digitalizacja staje się naturalną strategią rozwoju firm, które chcą przetrwać w erze rosnącej konkurencji.