Blog PSI Polska

Jakie oszczędności przyniesie system WMS?

15.01.2018 - Zarządzanie magazynem

Szukając sposobu na oszczędności w obszarze logistyki wiele firm rozważa wdrożenie systemu zarządzania magazynem WMS.

Kto potrzebuje systemu WMS?

Nie każdy magazyn wymaga niezależnych i zaawansowanych systemów WMS, których zadaniem jest optymalizowanie złożonych procesów logistycznych. Wszystko zależy od skali przedsiębiorstwa: można wyobrazić sobie, niewielką hurtownię, której wystarczy moduł gospodarki magazynowej w systemie ERP czy nawet tabelka w Excel’u. W przypadku większej organizacji funkcjonowanie magazynu bez systemu WMS jest po prostu niemożliwe. W wielu sytuacjach samo przetworzenie tysięcy zleceń/zamówień stanowi trudne zadanie bez systemu, nie mówiąc już o optymalizacji, która bez zaawansowanego systemu WMS jest niemożliwa. Każdy magazyn może skorzystać z niektórych funkcji, ale czy jest to wystarczająco duża korzyść, aby uzasadnić koszty związane z wdrożeniem systemu WMS? Programy do zarządzania magazynem to często bardzo złożone systemy, wymagające dużej ilości danych, które poprzez wbudowane algorytmy sterują złożonymi procesami. Zwykle potrzebują one początkowej konfiguracji oraz zasobów systemowych do uruchomienia
i  zarządzania danymi.

Co robi system WMS?

Zaawansowane systemy zarządzania magazynami WMS działają w dynamicznym środowisku przyjmowania, przechowywania i wysyłania towarów wymagających różnych strategii składowania czy kompletacji. Zwykle posiadają szereg funkcjonalności, które analizują procesy na poziomie operacyjnym. Przykładami takich funkcjonalności są kompleksowa obsługa automatyki magazynowej, współpraca z terminalami mobilnymi, tagami RFID, kodami kreskowymi. Dedykowane systemy WMS oferują śledzenie składowania SKU w różnych lokalizacjach, możliwość dzielenia zleceń na różne strefy, konsolidacji wysyłek, a także planowanie zasobów czy raporty wydajności pracowników.

Czego można oczekiwać od systemu WMS?

Wdrożenie systemu WMS wraz z automatycznym gromadzeniem danych statystycznych zwiększy dokładność, obniży koszty oraz usprawni procesy przyczyniając się do lepszej obsługi klienta. W przypadku mniejszych magazynów i prostych procesów logistycznych wprowadzenie WMS pozwala na zwiększenie wydajności oraz jakości wydań (zmniejszenie liczby zwrotów wynikających z błędów podczas przygotowania zlecenia). W przypadku dużych magazynów i złożonych procesów logistycznych  system WMS jest niezbędnym elementem zapewniającym sprawne i efektywne prowadzenie logistyki magazynowej.

10 korzyści z wdrożenia systemu WMS

  1. Optymalizacja zamagazynowania – system na bieżąco analizuje spływające zlecenia i optymalizuje zamagazynowanie pod kątem przyszłych wydań, skracając czas realizacji zleceń.
  2. Zmniejszenie kosztów operacyjnych – optymalizacje oferowane przez system WMS (np. przetwarzania batch’owe) obniżają jednostkowy koszt operacji logistycznych.
  3. Lepsza kontrola i zarządzanie stanami magazynowymi – firmy, którym brakuje dokładnych informacji o stanie magazynowym, często mają więcej zapasów niż potrzeba. Korzystanie z systemu WMS pozwala uzyskać dokładne informacje o stanie zapasów, dzięki czemu możliwe jest obniżenie stanów magazynowych. Podobnie zastosowanie zaawansowanych procesów logistycznych typu cross-docking istotnie zmniejsza zatowarowanie magazynu.
  4. Oszczędność miejsca -  Magazyn zorganizowany poprzez system WMS pozwala na lepsze wykorzystanie miejsc magazynowania. Po analizie ABC, stopnia zapełnienia jednostek transportowych oraz miejsc magazynowania można zainicjować przemieszczenie zapasów, dołożenie towaru do danego miejsca magazynowania oraz transport do specjalnych miejsc składowania. Wszystkie czynności reorganizacyjne prowadzą do optymalizacji rozkładu zapasów magazynowych co wypływa pozytywnie także na wydajność procesu kompletacji.
  5. Lepsza jakość i terminowość dostaw – kontrole jakościowe/ilościowe czy procesy just-in-time poprawiają jakość dostaw zmniejszając ilość reklamacji, czy kar związanych z opóźnioną dostawą. Umowy o poziom usług (SLA) z klientami często zawierają surowe wytyczne i kary, jeśli dystrybutor nie spełnia warunków dotyczących dostawy na czas, dokładności wysyłki, etykietowania i wymagań dotyczących pakowania.
  6. Skrócenie czasu realizacji zamówień - system automatycznie generuje polecenia pracownikom magazynu na podstawie priorytetów zadań i ustala optymalne ścieżki ich wykonania.
  7. Szybkie wdrożenie nowych pracowników  – system WMS zapewnia szybkie wdrożenie nowych pracowników,  możliwość zatrudnienia pracowników tymczasowych, którzy już od pierwszego dnia efektywnie wykonują swoją pracę.
  8. Możliwość mierzenia wydajności pracy pracowników – zbieranie danych dotyczących wydajności pracy magazynu oraz pracowników, mogą posłużyć do dodatkowej optymalizacji.
  9. Efektywne wykorzystanie zasobów - układnice automatyczne, wózki widłowe i inne urządzenia do transportu materiałów stanowią duży koszt w magazynie. System WMS zarządza przepływami wewnątrz magazynu, pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów, wyznacza optymalne trasy wózków widłowych minimalizując puste przebiegi.
  10. Customer experience - satysfakcja klienta jest trudna do zmierzenia, ale to ona często decyduje o sukcesie firmy. Na zadowolenie klienta z zakupu, tzw. customer experience składa się wiele czynników – czy otrzymał dokładnie to co zamówił, jak szybko firma zrealizuje ewentualny zwrot, wymianę. System zarządzania magazynem WMS dba o dokładność realizowanych wydań i usprawnia proces przyjmowania zwrotów pozwalając szybko połączyć zwrot z konkretnym zamówień.

Kiedy zwraca się inwestycja w system WMS?

Wdrożenie systemu WMS w firmie wpływa na uporządkowanie procesów logistycznych – system WMS wymusza niejako przejrzenie i ponowną analizę procesów logistycznych, często oferując pole do dodatkowej optymalizacji procesu logistycznego przez wbudowane zaawansowane algorytmy (np. kompletacja typu batch-picking). Czas uzyskania zwrotu z inwestycji w system WMS różni się w przypadku każdej firmy. W większości przypadków zwrot z inwestycji zwraca się w ciągu 2 lat ale jest to uzależnione od wielu czynników, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

W temacie logistyki warto też przeczytać:

chmura-w-magazynie-bac-sie-czy-brac
wms-czy-erp-co-wybrac-do-zarzadzania-magazynem