Jaki jest zwrot z inwestycji w system zarządzania produkcją?

15.02.2017 - Zarządzanie produkcją

ROI system zarządzania produkcją

Inwestycje w IT bez wątpienia są kosztem dla firmy. Brak inwestycji może okazać się znacznie bardziej kosztowny, jeśli w analizie nie uwzględnimy kosztu utraconych korzyści.

Jak przekonać zarząd do inwestycji w system klasy MES / APS?

Podjęcie decyzji przez zarząd o wdrożeniu lub wstrzymaniu inwestycji wymaga solidnego uzasadnienia biznesowego opartego o dane produkcyjne przedsiębiorstwa i jego specyfikę działania. Szczegółowa analiza ROI dostarcza kadrze zarządzającej informacje o spodziewanych korzyściach ekonomicznych oraz szacowanym okresie zwrotu z inwestycji. Dopiero teraz możliwe jest podjęcie trafnej decyzji, co do harmonogramu wydania środków na różnorodne projekty inwestycyjne, mające na celu rozwój oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wdrożenie zaawansowanego systemu MES przynosi korzyści krótko i długoterminowe. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa zwiększają  efektywność produkcji, poprawiają wskaźniki jakości, skracają czas nieplanowanych przestojów oraz usprawniają proces zbierania rzeczywistych danych z produkcji.  Nowe kontrakty zdobyte dzięki uwolnieniu mocy produkcyjnych, poprawa obsługi klienta czy szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek to realne korzyści, które odnotowują firmy produkcyjne w ciągu pierwszych lat od wprowadzenia zaawansowanego systemu zarządzania produkcją. 

Ile kosztuje system MES / APS?

Okres zwrotu z inwestycji jest uzależniony również od poniesionych nakładów finansowych, w średnich i dużych przedsiębiorstwach zazwyczaj zwrot następuje w okresie od 12 do 24 miesięcy. Na koszty inwestycji składają się: koszty licencji, wdrożenia systemu oraz koszty utrzymania. Dodatkowo, w zależności od infrastruktury IT przedsiębiorstwa, konieczne jest dodanie sprzętu lub modernizacja istniejącej infrastruktury. W przypadku bardziej rozbudowanej analizy ROI, kosztem może być zatrudnienie dodatkowej osoby kierującej projektem lub zapewnienie dostępności kluczowych uczestników projektu w ramach ich codziennych zadań zawodowych.

Zestawienie spodziewanych oszczędności oraz kosztów pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję: kiedy inwestować, czy inne projekty inwestycyjne będą miały lepszą stopę zwrotu, ile maksymalnie możesz wydać. Przydatne w takiej analizie są odpowiednie narzędzia kalkulacyjne oraz wsparcie firmy dostarczającej system, która korzysta z doświadczenia zdobytego podczas wcześniejszych wdrożeń. Bazując na tym możemy porównać kilka scenariuszy zwrotu inwestycji z ofertą handlową dopasowaną do oczekiwań i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Opracowanie takiej kalkulacji możesz zrealizować samodzielnie lub przy wsparciu konsultantów PSI.

ROI system MES

Oszacuj zwrot z inwestycji w system MES z ekspertami systemów zarządzania produkcją PSI. Napisz do nas na produkcja@psi.pl, aby skorzystać z przygotowanego przez nas narzędzia do kalkulacji ROI.