Jak zorganizować magazyn e-commerce z systemem WMS

22.01.2021 - Zarządzanie magazynem

Magazyn e-commerce

Dynamicznie rozwijający się handel e-commerce stawia nowe wyzwania menedżerom logistyki. Klienci oczekują szybkiej dostawy, co powoduje konieczność optymalizacji pracy magazynu i zwiększenia jego wydajności.

Wyzwania logistyki e-commerce

Rozwój e-commerce i rosnące oczekiwania klientów przyczyniły się do tego, że czas dostawy przestał być liczony w dniach, a zaczął w godzinach. Amazon na Manhattanie dostarcza zakupy dla klientów PRIME NOW w czasie wynoszącym dwie godziny. Czas realizacji zleceń to nie jedyne wyzwanie logistyki e-commerce, ważne jest bieżące monitorowanie wydajności magazynu i szybkie dostosowywanie jego pracy do zmieniających się oczekiwań rynku.

Magazyny obsługujące sprzedaż poprzez e-commerce muszą zorganizować pracę nieco inaczej niż tradycyjny magazyn. Bardzo często wymagane jest ekspresowe przyjęcie produktów do magazynu przy jednoczesnym sprawdzeniu poprawności dostawy, ponieważ dostarczane produkty są już często sprzedane odbiorcom końcowym.

Magazyn e-commerce musi przetwarzać zlecenia o innej strukturze niż magazyny dystrybucyjne. Ilość towarów w zamówieniu jest z reguły niska, często zamawiane są pojedyncze sztuki. Jednostkowy koszt kompletacji takich zleceń jest bardzo wysoki, co wymusza stosowanie odpowiednich strategii kompletacji i wydania towaru.

Automatyzacja procesów w magazynach e-commerce

Rosnąca skala działalności centrum dystrybucyjnego w pewnym momencie rozwoju biznesu wymaga automatyzacji procesów przy użyciu narzędzi informatycznych – systemu zarządzania magazynem WMS. Wszystkie operacje są ewidencjonowane w systemie, a aktywność magazynu jest na bieżąco monitorowana. Na podstawie informacji system automatycznie generuje polecenia użytkownikom uwzględniając priorytety zadań i ścieżkę ich wykonania. Zautomatyzowanie procesów decyzyjnych zmniejsza ilość błędów popełnianych przez pracowników i skraca czas wdrożenia nowych pracowników.

Rola systemu WMS w magazynie e-commerce

Procesy w magazynie e-commerce obsługiwane przez system WMS

System zarządzania magazynem dopasowany do potrzeb magazynu e-commerce powinien uwzględniać specyfikę procesów obsługi zamówień o strukturze typowej dla handlu internetowego. Ze względu na dużą ilość zwrotów w przypadku zamówień przez internet, szczególną rolę odgrywa obsługa zwrotów, reklamacji i kontrola jakości (przeczytaj więcej o obsłudze zwrotów w magazynie e-commerce). Charakterystyczna dla tego kanału jest konieczność dopasowania pakowania dla różnych grup artykułów (np. różne opakowania dla różnych marek) i efektywne zarządzanie tym procesem. System umożliwia również szybsze udostępnienie towaru do sprzedaży z przyjęcia, kontroli jakości i zwrotów oraz dostarcza informacji o statusie postępów obsługi zamówień.

Przewaga dzięki informacji

W magazynach obsługujących zamówienia z kanału e-commerce kluczowa jest jego elastyczność. Menadżerowie potrzebują bieżących informacji o sytuacji w magazynie oraz danych historycznych, aby sprawnie dostosowywać magazyn do zmieniających się potrzeb organizacji i warunków rynkowych. System zarządzania magazynem monitoruje błędy (np. brak miejsca w magazynie, niezrealizowane zlecenia, błędy komunikacji między systemami) oraz dostarcza pracownikom w magazynie bieżących informacji o ich wydajności. Dzięki integracji z systemem sprzedażowym udostępnienie towaru do sprzedaży skutkuje niezwłocznym poinformowaniem witryny internetowej oraz umożliwia przekazanie klientowi informacji o statusie złożonego zamówienia.

Optymalizacja składowania i skrócenie czasu kompletacji

Zadaniem systemu WMS w magazynie e-commerce jest optymalizacja przestrzeni składowania i skrócenie czasu  kompletacji. System PSIwms:

  • zapewnia podział na obszary kompletacyjne, odtworzeniowe i funkcyjne (np. kontrola jakości)
  • dzieli towary na grupy artykułów (np. artykuły wartościowe lub niebezpieczne mogą być odseparowane od pozostałych)
  • umożliwia wybór strategii zamagazynowania (sterowanej przez system, sterowanej przez magazyniera)
  • skraca ścieżki rozkładania i kompletacji
  • tworzy listy kompletacyjne możliwie najpóźniej w celu uwzględnienia niezbędnych zamówień

WMS czy ERP – co wybrać do zarządzania magazynem e-commerce?

Podjęcie decyzji, czy lepiej zarządzać magazynem poprzez system ERP czy dedykowany system WMS, staje się naturalne wraz z rozwojem magazynu. Gdy system ERP przestaje wystarczać do obsługi coraz bardziej skomplikowanych procesów lub ogranicza możliwości magazynu nie zarządzając okresami zwiększonej sprzedaży, czas na przekazanie kierowania magazynem systemowi WMS.  Zaawansowany system zarządzania magazynem PSIwms pozwala na automatyzację procesów w manualnych magazynach e-commerce, sterując pracą magazynierów i skracając ścieżki kompletacji przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Znaczne zwiększenie wydajności staje się możliwe dzięki optymalizacji pracy magazynu bez konieczności zwiększania zatrudnienia lub powierzchni magazynowej.

Zobacz również:

Obsługa zwrotów w magazynie e-commerce
Algorytmy sztucznej inteligencji w magazynach e-commerce LPP