Jak zorganizować magazyn e-commerce? Cz.2

10.08.2018 - Zarządzanie magazynem

Jak zorganizować magazyn e-commerce?

Dynamicznie rozwijający się handel e-commerce stawia nowe wyzwania menadżerom logistyki. Oczekiwania klientów szybkiej dostawy z możliwością trackingu, z drugiej strony konieczność optymalizacji kosztów wymagają wsparcia ze strony systemów informatycznych w jeszcze większym stopniu niż w przypadku sprzedaży tradycyjnej.

Skąd się biorą zwroty?

Oprócz wyzwania jakie stanowi  kompletacja zróżnicowanych zamówień, wyzwaniem dla każdej firmy prowadzącej sprzedaż w internecie jest sprawna obsługa dużej ilości zwrotów, sięgającej czasami nawet do 40% transakcji. Najczęstsze przyczyny zwrotów wynikają z niespełnionych oczekiwań względem produktu, ale oprócz nich są jeszcze zwroty wynikające z reklamacji, które możemy podzielić na dwie grupy:

  • błędy w procesie kompletacji/zapakowania
  • fizyczne uszkodzenia towaru/opakowań w trakcie przetwarzania zleceń.

Druga grupa błędów jest trudna do całkowitego wyeliminowania ze względu na ich losowy charakter. Błędy w procesie kompletacji wynikają najczęściej z zamiany towarów. System WMS pozwala ograniczyć błędy powstałe w procesie kompletacji zamówień.

Jak ograniczyć zwroty?

Aby przeciwdziałać błędom wynikających z pomyłek przy pakowaniu zamówień, stosuje się odpowiednie strategie dynamicznego zamagazynowania towaru tak, aby ułatwić późniejszy proces kompletacji. Przykładem takiej strategii może być tzw. „Look-A-Like”, strategia ta zakłada takie zatowarowanie stref pickingowych, aby towary o podobnych cechach fizycznych (jak wielkość, kształt czy kolor) nie były umieszczane obok siebie. Takie zaopatrywanie stref pickingowych znacząco obniża ilość błędów przy kompletacji oraz dodatkowo przyspiesza sam proces zbiórki towaru. W przypadku towarów cennych, dodatkowo stosuje się konieczność skanowania EAN13 kompletowanych artykułów, co pozwala na wyeliminowanie błędów związanych z ilością towaru w zamówieniu.

W systemie WMS można także wprowadzić mechanizm sprawdzania numerów seryjnych dla wybranych indeksów, dzięki temu zyskujemy jeszcze lepszą kontrolę nad tym, co faktycznie zostało zebrane i później wydane z magazynu.

Najprostszym sposobem na poprawę statystyk błędów wydań jest zastosowanie kontroli zapakowania. Kontrola taka może odbywać się dla wszystkich opakowań z danego zlecenia, dla wybranych klientów końcowych lub np. dla wybranego pracownika magazynu, który wcześniej popełniał błędy podczas kompletacji. Kontrola zapakowania sprowadza się do ponownego zliczenia towarów znajdujących się w jednostce wysyłkowej. W uzasadnionych wypadkach stosuje się dodatkowo skanowanie każdej sztuki wraz z kontrolą numerów seryjnych.

Efektywne zarządzanie zwrotami

Sprawna obsługa zwrotów może przyczynić się do budowania przewagi konkurencyjnej i pozytywnych doświadczeń zakupowych (customer experience). Zaawansowany systemy WMS znacznie usprawnia proces przyjmowania zwrotów pozwalając szybko połączyć zwrot z konkretnym zamówieniem, przyspiesza proces kontroli jakości i kieruje zweryfikowany produkt do zamagazynowania lub do dodatkowych operacji związanych z uszlachetnianiem towaru.

Aby towar mógł być ponownie sprzedany, wymagana jest jego kontrola jakościowa. Kontrola jakości to szczególnie istotny proces w przypadku sprzedaży detalicznej B2C, gdzie zwracany towar powinien przejść wstępną weryfikację, czy nie został uszkodzony i czy może zostać zakwalifikowany do ponownego wydania. System WMS może tu wspierać operatora poprzez wyświetlenie zdjęcia prawidłowo wyglądającego artykułu w celu weryfikacji. Pozytywne przejście takiej kontroli, z punktu widzenia systemu WMS oznacza przyjęcie towaru na stan magazynu i poinformowanie o tym fakcie systemu ERP, który z kolei jest najczęściej zintegrowany (lub posiada taki moduł) z systemami sprzedaży.

Towar uszkodzony, w zależności od stopnia uszkodzenia, może przejść proces uszlachetnienia (Value Added Services) jak np. w przypadku odzieży konieczność wyprania, czy wyprasowania lub wymiana etykiety, aby mógł trafić ponownie na magazyn lub zostać zutylizowany. System WMS wspiera także realizowanie usług dodatkowych, takich jak łączenie w zestawy (kitting), właściwe dla akcji promocyjnych.

Handel detaliczny rozwija się obecnie w gigantycznym tempie. System WMS jest kluczowym elementem umożliwiającym realizację strategii e-commerce oraz omnikanałowej dystrybucji.

O wyzwaniach logistyki i roli sytemu WMS w e-commerce przeczytacie w cz.1 artykułu.

Jerzy Danisz

Autor: Jerzy Danisz
WMS Competence Center Manager


Jerzy Danisz od 14 lat związany z firmą PSI, zajmuje się wdrażaniem systemów klasy WMS
w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenie w optymalizacji procesów logistycznych w wielu branżach poczynając od produkcji samolotów, a na sprzedaży e-commerce kończąc. Brał udział w projektach wdrożenia systemu PSIwms – między innymi dla: AIRBUS, EMI Music, HETTICH, LPP, CISOWIANKA, KARCHER i innch firm. Obecnie jako WMS Center Competence Manager wraz z zespołem rozwija nowe funkcjonalności systemu PSIwms wspierające wzrost efektywności systemów zarządzania magazynami WMS.

Zobacz również:

Jak zorganizować magazyn e-commerce? cz.1
WMS czy ERP? Co wybrać do zarządzania magazynem?