Jak nowe technologie wspierają transport miejski?

28.08.2019 - Transport publiczny, Case study

Rozwój cyfryzacji i nowych technologii jeszcze nigdy nie był tak dynamiczny jak obecnie. Nowe technologie są coraz bardziej widoczne także na naszych ulicach. Jak operatorzy transportu publicznego radzą sobie w dobie Przemysłu 4.0? Firma Hagener Straßenbahn AG postawiła na nowoczesne systemy informatyczne.

Systemy informatyczne w transporcie publicznym

W dobie Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy, znaczenie systemów informatycznych jeszcze bardziej wzrosło. Niezwykle istotne stają się wymogi, które spełniać muszą systemy IT. Oczekuje się, że będą one spójne pod względem funkcjonalnym, a ich obsługa przyjazna dla użytkownika, będą wspierać zrównoważony rozwój i zapewniać efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Na przestrzeni lat wiele firm transportowych zbudowało środowiska IT o złożonej i niejednorodnej architekturze. Utrzymanie takich systemów jest nie tylko drogie i czasochłonne. Brak spójnego podejścia nie pozwala również wykorzystać istniejącego potencjału oraz zwiększać efektywności. Przed takim problemem stanęło przedsiębiorstwo komunikacyjne Hagener Straßenbahn AG w Hagen, które posiada własną flotę liczącą około 140 pojazdów oraz wykorzystuje dodatkowo 25 pojazdów firm zewnętrznych. Przewoźnik obsługuje ponad 35 milionów pasażerów rocznie na terenie miasta Hagen oraz w jego okolicach.

Konieczność zmian

Podstawowym problemem, z którym firma Hagener musiała się zmierzyć, był przestarzały system zarządzania zajezdnią oraz pojazdy, których okres eksploatacji dobiegał końca. Aby rozwiązać te kwestie oraz zintegrować pracę zajezdni oraz czynności operacyjne na trasie, firma Hagener zleciła PSI instalację oraz uruchomienie połączonych systemów zarządzania zajezdnią (DMS) i zarządzania flotą (AVMS/ITS).

Zadaniem PSI było usprawnienie procesów operacyjnych w celu zapewnienia bardziej optymalnej eksploatacji posiadanej floty pojazdów, poprawy jakości i zasięgu oferowanych usług. Projekt obejmował również uruchomienie nowego systemu komunikacji, optymalizację tankowania pojazdów, a także system zarządzania sprzedażą biletów. Wyzwaniem była także koncepcja migracji oparta na sukcesywnym wdrażaniu nowych rozwiązań w oparciu o równoległą pracę systemów, ograniczając do minimum negatywny wpływ na bieżącą działalność firmy. 
 

Poprawa komunikacji

Aby zapewnić sprawną dyspozycję pojazdów oraz ich monitoring, centralę wyposażono w stanowiska dla dyspozytorów, obejmujące systemy DMS i AVMS/ITS zarówno w zajezdni w Boelerheide, jak i na trasie. Obecnie centralny komputer HST (Hagener Straßenbahn AG) przesyła niezbędne dane i steruje pracą całego systemu, w tym również wszystkich wymaganych interfejsów VDV.

Użytkownicy systemu uzyskują podgląd bieżącego statusu operacyjnego, dostosowany do ich potrzeb. Umożliwia to szybkie i niezawodne dysponowanie pojazdami zarówno w zajezdni, jak i na trasie. Wszystkie pojazdy wyposażone są w komputer pokładowy zapewniający obsługę sprzedaży biletów oraz kontrolę biletów elektronicznych, w tym nowoczesną i prostą w obsłudze  drukarkę z ekranem dotykowym. Komunikacja pomiędzy centralą a pojazdem odbywa się obecnie za pośrednictwem telefonu komórkowego. Nowy system oferuje nowoczesną technologię „naciśnij i mów” (push-to-talk), obniża koszty operacyjne dzięki wyeliminowaniu anten radiowych, a jednocześnie zapewnia większy zasięg. Kierowcy mogą również sporządzić (na miejscu) raport o awarii pojazdu, wykorzystując w tym celu tzw. drzewo usterek w komputerze pokładowym. Raporty takie są przekazywane bezpośrednio do systemu DMS, który automatycznie generuje zlecenie dla warsztatu (w zależności od rodzaju usterki).

Funkcjonalności systemu zapewniają możliwość zarządzania zmianami tras i objazdami, co także  przyczynia się do optymalizacji procesów w ramach bieżącej działalności. System proponuje trasy objazdowe, które można uwzględnić w rozkładzie jazdy na określony czas lub w wybrane dni. Kierowcy uzyskują dostęp do niezbędnych informacji na komputerze pokładowym. Pasażerowie informowani są o objazdach na ekranach bądź w komunikatach głosowych – w pojazdach lub na przystankach. Ekrany informacyjne w pojazdach wyświetlają również przydatne informacje na temat możliwych przesiadek. A ekrany na przystankach pokazują godziny odjazdu autobusów w czasie rzeczywistym.

"Chcieliśmy zbudować jednolitą infrastrukturę IT oraz zapewnić skuteczne zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych systemów, eliminując zbędne procesy i automatyzując niezbędne czynności wszędzie tam, gdzie to możliwe. Doszliśmy również do wniosku, że najwyższy czas wprowadzić urządzenia i aplikacje nowej generacji, z korzyścią dla naszych kierowców, dyspozytorów, specjalistów ds. sprzedaży, a także pasażerów." - Werner Flockenhaus, dyrektor operacyjny w Hagener Straßenbahn AG.

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym praca kierowców jest bardziej bezpieczna – to efekt zainstalowania kamer i mikrofonów. W sytuacjach kryzysowych kierowca wciska ukryty przycisk alarmowy, który uruchamia alarm w dyspozytorni. Współrzędne bieżącej lokalizacji pojazdu oraz podgląd sytuacji rejestrowany na żywo przez kamerę są przesyłane do dyspozytora pełniącego dyżur. Zapewnia to szybką reakcję w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu kierowcy lub pasażerów.

Optymalizacja tankowania

Aby zoptymalizować dyspozycję kursów oraz wykorzystanie personelu, firma HST postanowiła również wdrożyć narzędzie służące do optymalizacji tankowania pojazdów. Kilka różnych algorytmów oblicza pozostały zasięg każdego pojazdu i porównuje wyniki z trasą aktualnie realizowanych  kursów. W tym celu pojazdy na bieżąco przesyłają informacje na temat liczby przejechanych kilometrów do systemu AVMS/ITS, który przekazuje te dane do systemu DMS. Najważniejsze informacje dotyczące zużycia paliwa (średnie spalanie, margines ryzyka w celu skompensowania błędów przy tankowaniu, a także dodatkowy margines błędu w razie wystąpienia objazdów, jak również maksymalny oraz pozostały zasięg) są zapisywane w karcie ewidencyjnej pojazdu. Parametry te zostały obliczone na podstawie wyników pomiaru spalania na różnych trasach, biorąc jednocześnie pod uwagę wpływ warunków klimatycznych panujących w różnych porach roku.

Obliczone spalanie uwzględnia nie tylko ilość zużytego paliwa i liczbę kilometrów przejechanych od ostatniego tankowania, ale również ostatnie średnie spalanie oraz określoną wagę pojazdu. Na podstawie tych danych  system DMS podejmuje decyzję, czy dany pojazd powinien zostać zatankowany, czy też może kontynuować realizację pracy przewozowej (np. kolejnego zadania). Tankowanie do pełna wszystkich pojazdów odbywa się w zajezdni w Boelerheide przy wykorzystaniu tamtejszego systemu tankowania, utrzymując przy tym komunikację z systemem DMS.

Wymierne korzyści

HST wdrożyło spójny funkcjonalnie i niezawodny system informatyczny PSItraffic. Firma jest dobrze przygotowana na wyzwania, jakim musi sprostać nowoczesne przedsiębiorstwo komunikacji publicznej. Przyjazne dla użytkownika i skuteczne rozwiązania są korzystne dla wszystkich: od pasażerów, poprzez  pracowników, aż po jednostki samorządu terytorialnego, które dzięki PSItraffic mogą liczyć na niezawodne usługi przewozowe dla swoich mieszkańców.