Jak działa inteligentna fabryka? (infografika)

23.10.2016 - Zarządzanie produkcją

Inteligentna fabryka Premysł 4.0

Gdy konkurencja nie daje o sobie zapomnieć, korzystając z błyskawicznego rozwoju nowych technologii, wyjście jest jedno: czas postawić na rozwiązania inteligentnej fabryki.

10 elementów smart factory

Termin inteligentnej fabryki jest ściśle związany z Przemysłem 4.0 (czyli czwartą rewolucją przemysłową) i charakterystyczną dla niego powszechną cyfryzacją gospodarki i społeczeństwa. W rzeczywistości 4.0 wszystkie elementy świata materialnego – ludzie, maszyny, przedmioty, produkty –  komunikują się ze sobą i współpracują w czasie rzeczywistym, tworząc zaawansowane sieci logicznych powiązań oddziałujących na sterowanie fizycznymi procesami.

 

Smart factory Przemysł 4.0

W praktyce oznacza to, że zastosowanie nowoczesnych technologii skutkuje wysoką automatyzacją procesów wewnątrz organizacji oraz niespotykanym dotychczas przyspieszeniem decyzyjności i komunikacji. Analiza dużych ilości informacji pochodzących nie tylko z produkcji, ale z całego łańcucha wartości daje firmie potencjał do bezustannego rozwoju, doskonalenia i kontroli.

 

Po co fabryce dane w czasie rzeczywistym?

W inteligentnej fabryce kadra zarządzająca podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym, opierając je na zawsze aktualnych danych ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym również z realizacji produkcji. Monitoring kluczowych wskaźników bez opóźnień związanych z wygenerowaniem i analizą raportów pozwala elastycznie reagować na zmiany i szybko dopasować plan działań krótkoterminowych do nowych warunków. Dodatkowym wsparciem jest system czujników obserwujący pracę poszczególnych maszyn i całych linii produkcyjnych, informujący o najmniejszym nawet odchyleniu w parametrach funkcjonowania urządzeń. Badając niepokojące nieprawidłowości w pracy maszyn, kadra przewiduje wystąpienie usterek czy kosztownych przestojów w produkcji i jest w stanie im zapobiec.

Równie kompleksowej obsłudze podlega proces harmonogramowania produkcji: zaawansowane algorytmy tworzą kilka scenariuszy planu produkcyjnego, umożliwiając wybór najbardziej optymalnej strategii, która zapewni efektywne wykorzystanie dostępnych w danym momencie zasobów produkcyjnych.

 

Za każdą zmianą stoją zdeterminowani ludzie

Jednak prowadzenie inteligentnej fabryki to nie tylko na racjonalizacja procesów produkcyjnych: to również rozwój standardów mądrej organizacji pracy i bezpieczeństwa. Obowiązki służbowe przestają polegać na monotonnych czy ryzykownych dla zdrowia czynnościach, ponieważ personel zostaje przesunięty do zadań związanych z kontrolą i nadzorowaniem. W przedsiębiorstwie zaczynają funkcjonować nowe stanowiska i działy, których głównym zadaniem jest kreowanie oraz wdrażanie innowacji technologicznych i rozwiązań służących do analizy dużych zbiorów danych. Cyfrowa transformacja inspiruje personel do otwartości na zmiany i poszukiwania nowych narzędzi usprawniających efektywność ich pracy, w tym do wykorzystywania zdobyczy technologicznych w codziennej pracy.

 

Przemysł 4.0 w polskich realiach

Zespół badawczy McKinsey opracował zestaw taktycznych założeń i kluczowych kierunków rozwoju dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które pozwolą spojrzeć w cyfrową przyszłość. Z naszych kolejnych artykułów dowiesz się czy Twoje działania zmierzają we właściwym kierunku, aby zapewnić sobie w najbliższej dekadzie dynamiczny wzrost:

Cyfrowe rozwiązania dla przemysłu
Polski przemysł