Inwestycje w automotive - wyniki badania

23.09.2019 - Raporty, Zarządzanie produkcją

Inwestycje w automotive

6 na 10 firm z branży automotive planuje wzrost nakładów na systemy informatyczne.

Na zlecenie PSI Polska, firma badawcza PMR przeprowadziła w I kwartale 2019 roku badanie na grupie 222 polskich firm z branży produkcji maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z metali i produkcji samochodów oraz sprzętu transportowego. Badaniem zostały objęte średnie i duże firmy posiadające wdrożony system ERP*. 

Producenci samochodów oraz pozostałego sprzętu transportowego to branża, która w większym stopniu, w stosunku do ogółu badanych, inwestuje w rozwiązania informatyczne. 60% firm z branży automotive planuje zwiększenie nakładów na systemy informatyczne w 2019 roku. Producenci samochodów będą również więcej inwestowali w badania i rozwój (46%), kadry (44%), maszyny i urządzenia (46%) oraz nieruchomości (33%).

Wzrost nakładów w 2019

Inwestycja w system MES najważniejsza dla branży automotive


W najbliższych 3 latach firmy z branży automotive planują wdrożyć przede wszystkim system realizacji produkcji MES (ang. Manufacturing Execution System) oraz CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) oferujący wsparcie utrzymania ruchu. Wszystkie badane podmioty posiadały wdrożony system klasy ERP (warunek udziału w badaniu), a 59% firm obecnie wykorzystuje system zarządzania magazynem WMS (ang. Warehouse Management System).

Oprogramowanie - obecnie wykorzystywane i planowane

Kryteria wyboru dostawcy oprogramowania dla produkcji 


Producenci samochodów i innego sprzętu transportowego, w większym stopniu niż ogół badanych, przy wyborze oprogramowania dla produkcji kierują się zakresem funkcjonalnym systemu, kompetencjami zespołu wdrożeniowego oraz obsługą serwisową. Częściej też decydując o wyborze dostawcy kierują się wymogami narzuconymi z góry. 

Okiem eksperta rynku systemów zarządzania produkcją

Wyniki badania zrealizowanego przez PMR na zlecenie PSI pokazują, że firmy produkcyjne z branży automotive widzą dla siebie szansę rozwoju poprzez inwestowanie w innowacyjne rozwiązania informatyczne. Producenci samochodów, ale również dostawcy dla automotive, muszą spełniać najwyższe normy jakości stawiane w tej branży, jednocześnie zapewniając szybką i terminową realizację zamówień. Z naszego doświadczenia w realizacji projektów wdrożenia systemów klasy MES wynika, że bogaty funkcjonalnie system pomaga w efektywnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi, a ciągłe wsparcie klienta w procesie wdrożenia procentuje skróceniem lead time oraz zwiększeniem terminowości produkcji.

Aleksander Faleńczyk
Senior Sales Manager PSI Polska Sp. z o.o

*Firma PMR przygotowała dla PSI Polska projekt badawczy realizowany na próbie dużych i średnich firm produkcyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Celem badania było uzyskanie informacji dotyczących koncepcji Przemysłu 4.0. Wywiady zostały przeprowadzone w 1 kwartale 2019 r. na grupie 228 średnich i dużych firm o obrotach pow. 20 mln zł, posiadających system ERP. Firmy reprezentowały branże: budowa maszyn i urządzeń, produkcja mebli, produkcja wyrobów z metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i produkcja pozostałego sprzętu transportowego.

Zobacz również: