9 cyfrowych rozwiązań dla przemysłu

02.12.2016 - Zarządzanie produkcją

Cyfrowe rozwiązania dla przemysłu

Polacy inwestują 2 razy więcej w nowe technologie niż reszta świata i oczekują konkretnych i mierzalnych korzyści. Przedstawiamy kluczowe rozwiązania dla przemysłu, które w najbliższych latach wpłyną na poziom cyfryzacji firm produkcyjnych na całym świecie.

 

Konkurencja motywuje nas bardziej niż wyższe przychody

Jak wynika z badania „Global Industry 4.0 Survey” przeprowadzonego w 2016r. przez PwC, aż 54% polskich przedsiębiorstw przeznacza ponad 15% na inwestycje związane z technologiami cyfrowymi: czyli prawie 2 razy więcej niż innych częściach świata. Głównym celem tych działań jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej (taką odpowiedź wskazało 91% respondentów), poprawienie obsługi klienta (36%) i osiągnięcie wyższego przychodu (33%).

Cyfryzacja przynosi wymierne korzyści firmom, które decydują się na inwestycje w technologie informatyczne. Przedsiębiorstwa przemysłowe szacują obniżenie kosztów o 3,6% (rocznie) w ciągu najbliższych 5 lat poprzez usprawnienie procesów wewnątrz organizacji oraz zacieśnienie współpracy z pozostałymi podmiotami tworzącymi łańcuch wartości (dostawcami, producentami, klientami).

Cyfrowe rozwiązania dla przemysłu

Autorzy raportu wskazują konkretne rozwiązania i korzyści związane z cyfryzacją, które zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstw i obniżają koszty działalności:

1.    Kontrola jakości w czasie rzeczywistym bazująca na analizie dużych zbiorów danych (Big Data).

2.    Modułowe, elastyczne rozwiązania dla produkcji dopasowane do potrzeb klienta.

3.    Bieżący podgląd odchyleń w procesach i produktach, rozszerzona rzeczywistość i optymalizacja dzięki analizie danych.

4.    Przewidywanie terminów konserwacji urządzeń (predictive maintenance) z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych, by zoptymalizować naprawy i harmonogramy konserwacji oraz zmarginalizować nieplanowane przestoje maszyn.

5.    Wykorzystanie danych z czujników w systemie MES na potrzeby planowania w czasie rzeczywistym, by lepiej wykorzystać zasoby i szybciej realizować zamówienia.

6.    Pozioma integracja z podmiotami łańcucha dostaw i śledzenie produktów pozwalające na lepsze zarządzanie zapasami i procesami logistycznymi.

7.    Cyfryzacja i automatyzacja procesów związanych z optymalizacją pracy ludzi.

8.    Planowanie przy użyciu systemu działającego w czasie rzeczywistym oraz współpraca pozioma z pozostałymi podmiotami łańcucha wartości przy użyciu platform planistycznych działających w chmurze w celu optymalizacji produkcji.

9.    Zwiększenie skali działalności poprzez wzrost udziałów w rynku kluczowych produktów.

 

Menedżerowie produkcji obawiają się innowacji?

Rozmawiając z osobami zarządzającymi produkcją dostrzegamy nieufność w stosunku do zdobyczy cyfryzacji, które często są postrzegane jako źródło problemów, a nie rozwiązań. Znacznie trudniej jest wyobrazić sobie korzyści i sposób działania systemu, który steruje produkcją, niż funkcjonowanie nowoczesnej maszyny. Wirtualny charakter rozwiązań informatycznych, ich nienamacalność i język, którym posługuje się świat IT bywa przeszkodą w zagłębieniu się w zagadnienia związane z cyfryzacją. Od czego zatem zacząć budowanie inteligentnej fabryki?

Inteligentna fabryka Przemysł 4.0