5 sposobów na przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu

14.11.2016 - Zarządzanie produkcją

polski przemysł rozwój

Analiza raportu McKinseya „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie" jest jednoznaczna. Autorzy serwują gorzką pigułkę, która otwiera oczy na problemy polskiego przemysłu.

 

Czy ostatni mogą być pierwszymi?

Plasujemy się na dalekiej pozycji za najlepiej rozwiniętymi gospodarkami UE-15. Wskaźniki produktywności, informujące m.in. o efektywności zarządzania zasobami ludzkimi czy technicznymi, utrzymują się na poziomie 43%: jeśli chcemy konkurować z najsilniejszymi europejskimi państwami, musimy zwiększyć dynamikę i operatywność naszego rynku. Autorzy raportu podkreślają jednocześnie, że jeszcze nie wszystko stracone. Dalsze niwelowanie różnic efektywności działania podmiotów przemysłowych to szansa dla ojczystego przemysłu, która może znacząco poprawić sytuację polskich przedsiębiorstw. Ich zdaniem należy inwestować w 5 kluczowych obszarów.

polski przemysł produktywność rozwój

1. Przesuwanie się na wyższą pozycję w łańcuchu wartości

Polski przemysł może awansować w globalnym łańcuchu dostaw stawiając na badania i rozwój oraz zwiększając udział złożonych, innowacyjnych procesów w cyklu produkcyjnym. Obecnie znaczna część polskich przedsiębiorstw realizuje zadania początkowej fazy procesu wytwarzania towarów, niewymagającej wysoce zaawansowanego zaplecza technologicznego. Globalne firmy ulokowane na terenie RP korzystają ze stosunkowo niskich kosztów pracy i są nastawione na czasochłonne wytwórstwo o niższej wartości dodanej. Mniejsze wartości wskaźnika produktywności są wynikiem niższej pozycji polskiego przemysłu w łańcuchu wartości.

2. Usprawnienie praktyk operacyjnych

Obecnie polskie firmy bazują na niskich kosztach pracy: biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i zmniejszenie liczby ludności w wieku produkcyjnym, w dłuższym terminie nie będzie to zapewniało konkurencyjności. Warto więc pójść za przykładem światowych liderów i zmodernizować procesy dotyczące zakupów, zarządzania produkcją, łańcuchem dostaw i rozwoju produktu. Cyfryzacja i automatyzacja produkcji połączona z ciągłym doskonaleniem praktyk operacyjnych w duchu Lean czy Kaizen otwierają drogę do konkurowania z największymi światowymi graczami.

3. Korzyści skali dzięki konsolidacji

Konsolidacja jest szansą dla branż o dużym rozdrobnieniu: tekstylnej, odzieżowej, meblarskiej czy wyrobów metalowych. Uzyskany dzięki integracji efekt skali daje możliwość rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzenia nowoczesnych linii produkcyjnych, na które stać zazwyczaj tylko największe firmy. Nowoczesna, zoptymalizowana fabryka generuje niższe koszty przy większej efektowności działania.

4. Budowanie globalnych marek i rozwój eksportu

Ekspansja na rynki międzynarodowe jest koniecznością dla firm, którym wielkość krajowej gospodarki uniemożliwia uzyskanie odpowiedniego poziomu przychodów. Taką możliwość daje promocja Polski jako wysokiej klasy producenta oraz przejście od strategii opartej o niskie koszty do konkurowania poprzez markę i technologię.

5. Inwestycje w badania i rozwój

By wspiąć się na szczyt łańcucha i zostać nowoczesnym przemysłowcem, należy przeznaczyć określone nakłady na innowacje: w przypadku ograniczonych środków ich finansowania, firmy mogą kupować i rozwijać istniejące technologie lub wchodzić w strategiczne sojusze ze spółkami o globalnym zasięgu. Warto sprawdzić dotacje z funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Polacy widzą potrzebę ścigania światowej konkurencji

Rodzime firmy potrzebują rewolucji w sposobie prowadzenia biznesu i wiele z nich postawiło na cyfryzację.  Polacy inwestują 2 razy więcej w nowe technologie niż reszta świata. Jakich korzyści spodziewają się po cyfryzacji? Zapraszamy do lektury kolejnego wpisu: "9 cyfrowych rozwiązań dla przemysłu".

cyfrowe rozwiązania dla przemysłu